Kobieta dowodzi strażakami

flash Mirzec

To chyba ewenement na skalę województwa, jak nie kraju. Po raz pierwszy w historii gminy Mirzec, na czele Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodnem stanęła kobieta. Renata Witkowska, to dzielna pani strażak w spódnicy.

Ogromną niespodzianką zakończyły się wybory Zarządu OSP w Jagodnem. Po pierwszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (29 lutego), na którym nie udzielono absolutorium dla Zarządu jednostki (z uwag na brak stanowiska Komisji Rewizyjnej), strażacy powtórnie spotkali się w swoim gronie. Tym razem Marian Sieczka, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie, w którym wskazano kilka uwag. M.in., że skarbnik OSP nie złożył oświadczenia o odpowiedzialności za powierzone mu mienie – do samych zapisów w książce kasowej komisja nie wnosiła zastrzeżeń. Realizację planu działalności komisja oceniła na dostateczny. Stwierdzono, że książka pracy OSP nie jest prowadzona, podobnie jak książka gospodarza. Wobec tych uwag, komisja rewizyjna wnioskowała o nieudzielenie absolutorium zarządowi.

O udzieleniu absolutorium dla zarządu zdecydowali jednak obecni na zebranie druhowie (przy dwóch głosach wstrzymujących). Nerwowa dyskusja na temat funkcjonowania zarządu, zaskutkowała opuszczeniem sali przez niektórych strażaków. Ci, którzy pozostali dokonali wyboru nowego Zarządu. Żaden z doświadczonych stażem druhów nie kwapił się jednak do kierowania jednostką. Wśród kandydatur pojawiło się nazwisko kobiety – druhny Renaty Witkowskiej i to ona została prezesem OSP w Jagodnem. W skład Zarządu weszli: Jarosław Płusa, wiceprezes, Piotr Majewski, naczelnik, Maciej Witkowski, sekretarz, Marcin Witkowski, gospodarz, Łukasz Derlatka, skarbnik, Piotr Nowak, członek zarządu.

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Marek Potrzeszcz, przewodniczący, Marek Tarabasz, sekretarz, Marian Sieczka, członek komisji. Na zjazd gminny oddelegowano: Renatę Witkowską, Piotra Majewskiego, Marcina Witkowskiego i Łukasza Derlatkę.

Mimo całego zamieszania wokół absolutorium oraz wyborów nowego Zarządu OSP w Jagodnem, jednostka otrzymała ocenę bardzo dobrą podczas ostatniej inspekcji przeprowadzonej przez straż zawodową.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.