Światła potrzebne czy nie?

flash

Mieszkańcy osiedli „Skałka” i „Skarpa” w Starachowicach dopominają się, by na skrzyżowaniu ulic: Leśna i Kopalniana (obok Szkoły Podstawowej nr 11), zainstalować sygnalizację świetlną. Motywacja jest następująca: zdaniem mieszkańców skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci idących i wracających ze szkoły. W przeszłości niejednokrotnie dochodziło tu do potrąceń. Sygnalizacja świetlna, zdaniem mieszkańców umożliwiłaby odkorkowanie skrzyżowania w godzinach szczytu, co jest kolejnym problemem. Włączenie się do ruchu z ulic podporządkowanych jest utrudnione.

Leszek Śmigas, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych (ul. Leśna jest drogą powiatową) w Starachowicach, proponuje by najpierw zbadać natężenie ruchu w tym miejscu i ocenić czy montaż sygnalizacji świetlnej jest konieczny. – Należy dokonać szczegółowej analizy rozkładu ruchu na tym skrzyżowaniu oraz jego natężenie. Odpowiedzi na te pytania wyjaśnią czy sygnalizacja świetlna jest dobrym pomysłem. Jednocześnie dodajemy, że by takie badanie zostało przeprowadzone, mieszkańcy powinni wcześniej złożyć odpowiednie pismo do Starosty Starachowickiego bądź do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. Wtedy będzie można wdrożyć odpowiednie postępowanie. Jeśli analiza wykazałaby, że montaż sygnalizacji jest zasadny, wówczas rozważylibyśmy możliwości powiatu w tym temacie. Zapewne nie miałoby to miejsca w tym roku, ponieważ nie zostały na taką inwestycję zabezpieczone pieniądze w budżecie. Odpowiedź negatywna nie oznaczałaby bynajmniej całkowitego odstąpienia od tematu. W kolejnych latach natężenie ruchu może się przecież zmieniać – dodaje.

Jak poinformowała mł. asp. Monika Kalinowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, w ciągu ostatnich czterech miesięcy na skrzyżowaniu doszło tylko do jednej kolizji. – Nie można tego skrzyżowania porównać np. z tym na Moniuszki – Al. Wyzwolenia. Nie jest to miejsce aż tak newralgiczne. Oczywiście instalacja sygnalizacji stwarza poczucie bezpieczeństwa itd. Skrzyżowanie nie jest obciążone zdarzeniami, należy więc stosować się do przepisów i zachować ostrożność

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.