Ostry sprzeciw. TARG Starachowice pisze do prezydenta

flash Starachowice

W imieniu użytkowników korzystających z Targowiska Miejskiego w Starachowicach (dotyczy kupców i nabywców), Stowarzyszenie Targ Starachowice wyraża ostry sprzeciw wobec planów Prezydenta naszego Miasta, związany ze sprzedażą części terenu (4107 m.kw.) Targowiska Miejskiego.

Obecnie na terenie przeznaczonym do sprzedaży zatrudnienie znajduje ponad 100 osób. Dla nich sprzedaż tego gruntu będzie oznaczała utratę możliwości prowadzenia działalności a co za tym idzie utratę pracy. W analogicznej sytuacji dotyczącej zamknięcia zakładu pracy, w którym pracuje taka liczba zatrudnionych, decyzje administracyjne nie są podejmowane bez wnikliwej, rzetelnej analizy, która sugeruje my decydentom.

Na ewentualnej sprzedaży terenu Targowiska stracą także mieszkańcy Starachowic, którzy nie będą mieli dostępu do znacznej części tanich towarów oferowanych przez handlujących. Takie działanie wpłynie negatywnie na atrakcyjność Targowiska jako całości.

Sytuację dodatkowo komplikuje wizja planowanego remontu Targowiska, który spowoduje zamknięcie kolejnej jego części, a tym samym przyniesie ograniczenia w handlu i obniży atrakcyjność Targowiska. Nie chcemy sprzedaży gotowego do handlu terenu, który przynosi zyski! Apelujemy więc do włodarzy naszego miasta o odstąpienie od pomysłu sprzedaży terenu Targowiska. Przyniesie to korzyści wszystkim mieszkańcom Starachowic

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.