Co zrobią sołectwo w gminie Brody?

Brody flash

Adamów: budowa wiaty przy PSP w Adamowie wraz z miejscem ogniskowym, piknik z okazji dnia dziecka, zakup stroju ludowego dla lokalnego zespołu, zakup elementów sprzętu sportowego (piłki) dla szkoły, plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej (33.515 zł)

Bór Kunowski: wykonanie wiaty drewnianej wraz ze stołem i ławkami, zakup i dosadzanie krzewów oraz utrzymanie zieleni na terenie działki nr 398/3, impreza integracyjna (13.607,09 zł)

Budy Brodzkie: utworzenie miejsca informacyjno – wypoczynkowego z utwardzonym terenem, organizacja spotkań sołeckich, zakup i ustawienie 2 koszy betonowych przy tablicach informacyjnych (11.462,13 zł)

Brody: wiata przystankowa, remont wraz z obróbką blacharską ściany przy siłowni obok SP w Brodach, stół do ping ponga zewnętrznego przy SP w Brodach, stacja meteorologiczna przy SP w Brodach, doświetlenie ul. Spokojnej i Akacjowej w Brodach, pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa, organizacja spotkań obrzędowo-kulinarnych (33.515 zł)

Dziurów: budowa ciągu pieszego wzdłuż wschodniej strony działki szkolnej celem ułatwienia dojścia do przystanku autobusowego (33.515 zł)

Jabłonna: wykonanie projektu adaptacji istniejącego budynku pod potrzeby wiejskie – świetlice, czyszczenie i wykaszanie terenu na placu integracji społeczności wiejskiej i rowów, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, zakup komputerów do SP w Stykowie (18 533,80 zł)

Krynki: zakup 3 sztuk wiat przystankowych, doposażenie, remont świetlicy w Krynkach i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, prace porządkowe na terenie sołectwa (33.515 zł)

Kuczów: wykonanie nawierzchni sportowej, wyposażenie placu na terenie Świetlicy w Kuczowie przy ul. Wysokiej (33.515 zł)

Lipie: doposażenie pracowni komputerowej w SP w Lipiu, zagospodarowanie terenu wokół wiat w sołectwie Lipie, zakup i montaż koszy na działkach nr 96 i nr 113/4, zorganizowanie dwóch imprez sołeckich w Lipiu (24 231,35 zł)

Lubienia: budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w Lubieni, doposażenie szkoły w Lubieni, zorganizowanie imprezy sołeckiej, postawienie dwóch wiat przystankowych przy ul. Iłżeckiej oraz ul. Henryk w Lubieni (33.515 zł)

Młynek: montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Pięknej z ul. Jodłową, tablica ogłoszeń wraz z koszem przy placu zabaw, wykoszenie placu zabaw i wyposażenie w huśtawki, zjeżdżalnię i ławeczki (30.699,74 zł)

Przymiarki: wykonanie projektu oświetlenia drogi, utrzymanie terenów zielonych (13.305,46 zł)

Ruda: doposażenie i przeprowadzenie prac remontowych w ZSP w Rudzie, doposażenie OSP w Rudzie, zagospodarowanie działki przy boisku, organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (28.588,30 zł)

Rudnik: zorganizowanie imprezy okolicznościowej z okazji Dnia Dziecka, pielęgnacja terenów zielonych użytku publicznego oraz zakup podkaszarki, organizacja biegów dla dzieci połączonych z marszobiegiem, zagospodarowanie działki nr 91 (17.595,38 zł)

Staw Kunowski: zagospodarowanie terenu przy siłowni zewnętrznej (18.064,59 zł)

Styków: odwodnienie ul. Rzemieślniczej, doposażenie placu zabaw przy ZPO w Stykowie, wykonanie 2 tablic informacyjnych, doposażenie wiejskiego centrum reakcji i wypoczynku czynnego nad zalewem (31.772,22 zł).

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.