Światła czy małe rondo?

flash Pawłów

Upłynnić ruch

Postulaty o stworzenie sygnalizacji świetlnej na tej krzyżówce spływają od kierowców, którzy uważają, że światła upłynniłyby ruch. Temat po raz pierwszy poruszaliśmy dwa lata temu. Na temat sygnalizacji rozmawialiśmy wówczas z Wojewódzkim Zarządem Dróg, w którego pieczy jest skrzyżowanie.

– Mamy komisję bezpieczeństwa ruchu drogowego, na której przedstawiane będą różne postulaty, wnioski – mówi Dariusz Mosiołek, z Zarządu Dróg Wojewódzkich obwód w Nowej Słupi. – Jednak czy skrzyżowanie w Rzepinie jest właśnie takim miejscem? Przejeżdżam tamtędy codziennie i owszem zdarza się, że samochody skręcające w lewo lub w prawo blokują ruch, ale czy to aż taki problem? – zastanawia się.

Co wydarzyło się przez dwa lata? Czy zapadły jakieś decyzje? – Rzeczywiście mogę potwierdzić, że ten temat się pojawiał podczas objazdów komisji bezpieczeństwa. Mówiło się o ewentualnym wykonaniu ronda. Wójt deklarował się, że rozpatrzy możliwość wykupienia niezamieszkałej posesji przy skrzyżowaniu, co by pozwoliło zmieścić rondo o prawidłowych parametrach – mówi.

Problem z terenem pod rondo

Kłopoty z wyjazdem z powodu dużego ruchu na krzyżówce w Rzepinie zgłaszane są przez samorząd gminy już od kilku lat. Problem polega na tym, że żadna z dróg nie pozostaje w administracji gminy Pawłów. Są to drogi wojewódzka i powiatowa. Droga przez Rzepin II i następnie Rzepin II, jest drogą powiatową administrowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach. Droga ze Starachowic w kierunku Bodzentyna jest drogą wojewódzką. – Nie znaczy to jednak, że nie dostrzegamy istniejącego problemu – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów. – Gmina od kilku lat występuje do zarządu dróg wojewódzkich o przebudowę skrzyżowania. Potrzeba zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu jest oczywista, jednak moim zdaniem powinniśmy dążyć do kompleksowej przebudowy skrzyżowania, a nie tylko do montażu sygnalizacji świetlnej. W pismach, które składaliśmy do zarządcy drogi, wnioskowaliśmy o wykonanie na skrzyżowaniu małego ronda. Takie rozwiązanie znacznie poprawiłoby płynność ruchu jak i bezpieczeństwo. Co do wykupu nieruchomości sprawa nie jest prosta, ponieważ jest to teren zamieszkały, a właściciele zbyt dużo zażądali za wykup działki. Nie stać nas na taką cenę.  Sposobem na to jest ustalenie ceny przez biegłego w procesie wywłaszczenia. Jednak o to musiałoby postarać się już województwo. Deklarujemy pomoc. Jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że zarząd dróg wojewódzkich przeprowadza teraz dużo remontów w całym województwie i po prostu nie ma pieniędzy na dodatkowe inwestycje. To głównym problem. Ostateczna decyzja o zakresie inwestycji i czasie realizacji będzie należeć do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach – dodaje wójt.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.