Nivea po szkodach

flash Starachowice

Pod koniec czerwca na placu zabaw Nivea zostały zniszczone zabawki. Pozrywano elementy zabawek, zniszczono ogrodzenie, zabawka służąca do bujania się została oderwana od powierzchni. Zabawki zostały naprawione, ale czy wandale ponieśli konsekwencje swoich czynów? Czy zarejestrowały ich kamery miejskiego monitoringu?

Waldemar Jakubowski, komendant Straży Miejskiej w Starachowicach mówi, że aby praca monitoringu naprawdę była skuteczna, potrzebna jest całodobowa obsada stanowisk operatorów, o czym wielokrotnie informował w związku z kolejnymi zwolnieniami strażników. – Ze względu na braki etatów (redukcja 13 etatów), celem utrzymania prawidłowości realizacji zadań z zakresu służby patrolowej, operatorzy zostali dyslokowani do służby patrolowej, co ma istotny wpływ na skuteczność pracy stanowiska monitoringu. Wiele skuteczniejsza jest reakcja w trakcie rejestrowanego zdarzenia, niż przeglądania zapisu archiwalnego po zdarzeniu, jak w tym wypadku – mówi komendant.

Dodaj komentarz