Walczą o „wolne sądy”

flash Starachowice

W proteście przeciwko wprowadzeniu zmian legislacyjnych przez Sejm wzięli udział członkowie Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Komitetu Obrony Demokracji, Starachowic dla Demokracji.

– Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do protestu „Wolne Sądy”. Prosimy o zabranie świeczek, flag organizacyjnych, transparentów i haseł. Protesty to w tej chwili nasza jedyna forma przeciwstawienia się władzy – zapowiadała Maria Derra, jedna z organizatorek protestu zapraszając do udziału w zbiorowej manifestacji.

Podobnie, jak w całym kraju protest rozpoczął się w czwartek, 20 lipca o godz. 20.00 na placu pod Skałkami. Odczytano tam tekst konstytucji. Głos zabrali liderzy lokalnych ugrupowań. Uczestnicy marszu przemaszerowali potem pod siedzibę miejscowego wymiaru solidarności gdzie na znak solidaryzmu we wspólnej sprawie zapalili znicze.

***

Cezary Berak, radny powiatu starachowickiego

– Domagam się poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która gwarantuje utrzymanie zasady  „trójpodziału władzy”. Pamiętam czasy lat 60, 70. i 80. Co się działo z wymiarem sprawiedliwości gdy zachwiana była ta równowaga. O taką, wolną, demokratyczną Polskę starałem się w latach 80. Nie pozwólmy, zaprzepaścić osiągnięć transformacji ustrojowej, która dała nam wolną Polskę.

Nie zgadzam się na „język”,” jaki jest używany w dyskusjach publicznych, nie tylko dotyczących sądownictwa. Można się spierać, kłócić ale nie wyzywać, obrażać i ubliżać.

 

Paweł Lewkowicz, radny powiatowy (SLD)

– Ostatnie zmiany poselskiej ustawy o Sądzie Najwyższym będące szerszym elementem  reformy  sądownictwa, ograniczają zaufanie społeczne do jej inicjatorów. Takiej ustawy nie można wnosić 12 lipca 2017r, do Marszałka Sejmu, po czym w ekspresowym tempie  procedować w skandalicznych warunkach jakie cała Polska widziała. Nie można tak ważnego projektu ustawy liczącej 140 stron nie poddać szerszym konsultacjom społeczny, bez zachowania okresu przejściowego (vacatio legis). Sądy należy reformować. Obecna większość parlamentarna i rząd ma dużo racji, że należy wzmocnić sprawy dyscyplinarne u sędziów, ograniczyć korporacjonizm sędziowski w tym np. w Krajowej Radzie Sądowniczej, czy nieludzką solidarność sędziowską, ale nie kosztem ingerencji władzy wykonawczej we władzę sądowniczą. Ingerencja taka narusza monteskiuszowski trójpodział władzy, nie mówiąc o niezgodności z Konstytucją RP. Nadto proponowana reforma sądownictwa nie może zależeć od woli politycznej, ściśle partyjnego wpływania na obsadę kluczowych funkcji sędziowskich i co najgorsze wpływu na orzeczenia wyroków. Upolitycznienie władzy sądowniczej prowadzi do ograniczenia wolności i praw obywatelskich prowadząc do negatywnych konsekwencji życia osobistego, społecznego i zawodowego Polaków i Polek.

 

Sylwester Kwiecień, radny miejski (SLD)

– Poprzez ten protest nawołujemy do aktywności, do udziału w wyborach. Narzekamy wszyscy, a gdy możemy dać wyraz sprzeciwu wobec tego co się dzieje w kraju, podczas wyborów zostajemy w domu. Pewne wartości, jak choćby wolność trzeba pielęgnować i bronić. Nic nie jest nam dane raz na zawsze, co próbuje udowodnić partia rządząca. Podporządkowanie wszystkiego jednemu człowiekowi, czy jednej partii, prowadzi do dyktatury. Ta formacja wiecznie rządzić nie będzie. Trzeba patrzeć do przodu a nie krótkowzrocznie. Za dwa lata przyjdzie nowa władza i zacznie modelować wszystko po swojemu. Dokąd tak będziemy Polskę rozdrapywać? Trzeba zmian w wymiarze sądownictwa, ale nie w taki sposób. Czym różni się to, co się dzieje w Polsce od scen, które znamy z parlamentu na Białorusi? Dziś na naszej scenie politycznej widzimy podobne obrazki. Nie wyobrażam sobie, by prezes jednej partii publicznie wyrażał takie słowa, nie panował nad emocjami. Trochę niebezpiecznie się robi. Był Trybunał Konstytucyjny, teraz Sąd Najwyższy, będą kolejne rzeczy a nie mówi się o rzeczach codziennych. Jak wzrosły ceny żywności? Jak prawo wodne przełoży się na ceny wody? Jednym daje się 500+ a zapłacą za to wszyscy.

 

Krzysztof Lipiec, poseł RP (PiS)

– Prawo i Sprawiedliwość odpowiada na społeczne zapotrzebowanie. Postanowiliśmy dokonać zmian w wymiarze sprawiedliwości i konsekwentnie te zmiany przeprowadzamy. Z tej ścieżki nie zejdziemy. Dziś na polskie sądownictwo otrzymujemy wiele skarg. Ustawa o Sądzie Najwyższym jest ważną ustawą. To zmiana ustroju sądu a nie ustroju państwa, jak totalna opozycja wprowadza opinię publiczną w błąd. Nie mając kompletnie pomysłu na to. W Sądzie Najwyższym będą wprowadzone trzy nowe izby; prawa prywatnego, prawa publicznego i izba dyscyplinarna, która będzie odgrywała bardzo ważną rolę. Dziś mamy do czynienia z ogromną bezkarnością. Taka sytuacja nie może być tolerowana. Chcemy temu powiedzieć stop. Nam zależy, by sądy były dla ludzi a nie poszczególnych elit. By w sądzie ludzie mogli dochodzić sprawiedliwości – powiedział poseł dla Radia Kielce, dodając, że ustawa jest zgodna z Konstytucją.

Dodaj komentarz