Cmentarz na ukończeniu

flash Starachowice

W tym roku ma powstać sześć sektorów a w nich 1178 grobów oraz 420 miejsc na urny w kolumbarium. Na ten cel gmina Starachowice wydzierżawiła od Lasów Państwowych działkę o powierzchni 2,8 hektara. Rozbudowa nawiązuje do obecnego układu cmentarza, podział na sektory pochówkowe zostaje utrzymany. Zakończono roboty przygotowawcze i ziemne, polegające na wykarczowaniu i wywiezieniu karpiny oraz wycinkę pojedynczych drzew i niwelację terenu. Wykonano wodociąg letni, instalacje podziemną pod oświetlenie, ustawiono słupy, na których zamontowane zostaną lampy. Na zaawansowanym etapie są roboty drogowe, dobiega końca budowa bocznych alejek z kostki brukowej, do realizacji pozostało wykonanie nawierzchni asfaltowo-betonowej na głównych alejkach.

W końcowej fazie jest budowa ogrodzenia od strony ul. Radomskiej. Trwają nasadzenia zieleni. Prace potrwają do końca sierpnia.

 

Dodaj komentarz