Jak nie stracić świadczenia?

flash Starachowice

– Raz uzyskane prawo do 500+ nie jest dane raz na zawsze. Jeśli rodzice, którzy dzisiaj pobierają świadczenie, nie dopełnią formalności na czas, przelewy na ich konto ustaną. Czy już można składać wnioski?

– Prawo do świadczenia 500+ (ale również rodzinnego, alimentacyjnego) jest wydawane i przyznawane na podstawie decyzji, która upływa z końcem września br. Żeby uzyskać prawo do tego świadczenia trzeba wypełnić i złożyć wniosek. Będą one przyjmowane od 1 sierpnia, zarówno u nas w MOPS, jak i drogą elektroniczną. W całym kraju obowiązuje jeden wzór wniosku, taki sam jak przed rokiem. Dotyczy to zarówno tych, którzy starają się o przyznanie lub przedłużenie zasiłku tylko na drugie i kolejne dzieci, jak i tych spełniających kryterium dochodowe do uzyskania wsparcia na pierwsze dziecko. Wniosek będzie można złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej.

– Oprócz wniosku konieczne są dokumenty, jakie?

– Po stronie urzędu jest uzyskanie dokumentów z Urzędu Skarbowego, ZUS, (o wysokości składek zdrowotnych, dane PESEL (nie trzeba już przynosić aktu urodzenia), dane o zameldowaniu, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, status osoby w urzędzie pracy. Po stronie petenta leży przygotowanie umowy o pracę, świadectwa pracy oraz zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, jeśli osoba podjęła pracę w ostatnim czasie.

– W przepisach dotyczących przyznawania pieniędzy sporo się zmienia. Co warto wiedzieć?

– Wnioski składamy od 1 sierpnia, a świadczenie przyznawane jest od 1 października na 12 miesięcy. Nie zmienia się kryterium dochodowe – 800 zł na jedno dziecko, i 1200 zł w przypadku niepełnosprawności. Zmiany dotyczą osób samotnych. Będą one musiały mieć zasądzone alimenty albo ująć w swoich dochodach te należące do ojca dziecka.

Inna zmiana dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Nie wystarczy już ich oświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Teraz MOPS będzie miał możliwość zweryfikowania uzyskiwanych dochodów. Ci, którzy rzeczowo i uczciwie przyznawali się do dochodów nie mają się czego obawiać. Niektórzy jednak stracą. To dotyczy przyznawania również świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Trzecia zmiana dotyczy utraty pracy. Żeby nie liczyć dochodu, nie wystarczy świadectwo pracy od pracodawcy. Przerwa w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy, musi wynosić przynajmniej trzy miesiące. Bywały bowiem sytuacje, że osoba przynosiła jednego świadectwo o utracie pracy a następnego dnia dostawała u tego samego pracodawcy.

Czy wiesz, że…
Nowy okres świadczeniowy zaczyna się 1 października. Aby rodzic mógł kontynuować pobieranie 500 zł na dziecko lub dzieci, konieczne jest złożenie wniosku o jego przyznanie. Wystąpić z nim może matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, czyli osoby, które wszyscy ci, którzy są uprawnieni do uzyskiwania tego świadczenia.
Tak jak do tej pory wniosek należy złożyć w jednostce gminy, która odpowiada za prowadzenie postępowań w zakresie 500 zł na dziecko. Najczęściej jest nim ośrodek pomocy społecznej, odpowiedni wydział urzędu gminy/miasta lub inna samorządowa instytucja. Co ważne, wniosek jest składany w gminie zamieszkania, a nie zameldowania.

 

Cy wiesz, że…
Prawo do świadczenia 500+ w czerwcu br. miało 2731 rodzin w Starachowicach (ok 4000 dzieci). Wypłacono im ponad 2 mln zł. Rekordowo wysoki zasiłek wynosi 3,5 tys zł na siedmioro dzieci.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.