Zabierają „Agatkę”!

flash Starachowice

Gmina musiałaby dopłacić ok. 270 tys. zł

Miejski Zakład Komunikacyjny w Starachowicach wydał komunikat o całkowitej likwidacji linii A, czy wywołał niemałe wzburzenie wśród pasażerów, którzy zastanawiają się czym będą jeździć od lipca.  – Nie każdy ma samochód, a busy wcale tak często nie kursują, poza tym to prywatni przewoźnicy – mówią.

Pismo w sprawie likwidacji dotarło także do Urzędu Miejskiego w Wąchocku. – Poprosiliśmy o szczegółowe wyjaśnienie takiej decyzji – mówi Sebastian Staniszewski, zastępca burmistrza Wąchocka. – Odpowiedzi, które otrzymaliśmy nie do końca nas jednak satysfakcjonują i planujemy kolejne rozmowy. Wiemy że decyzja MZK została podyktowana względami ekonomicznymi. Wiemy również, że aby zapewnić dalsze kursowanie linii A od granic Starachowic do rynku w Wąchocku, musielibyśmy dopłacać ok. 90 tys. zł rocznie.  Wydłużenie trasy do końca naszej gminy, wiąże się z pomnożeniem tej kwoty przez trzy. Będziemy jeszcze rozmawiać. Dobrze że linia zostaje zawieszona od lipca. Młodzież jeżdżąca do starachowickich szkół, ma do końca roku szkolnego zapewniony dojazd, a my zyskujemy dwa miesiące na załatwienie sprawy i podjęcie decyzji – dodaje.

Straty na linii

W ub. tygodniu skontaktowanie się z prezesem MZK ani kierownikiem Działu Ruchu nie było możliwe z uwagi, że obaj przebywali na urlopach. Urząd Miejski w Starachowicach przesłał natomiast komunikat  w którym czytamy: Miejski Zakład Komunikacyjny mając na uwadze wyniki osiągane na linii „A” podjął od 1 stycznia 2017 r. działania celem ograniczenia strat dlatego też zmniejszono liczbę kursów w dni powszednie i w soboty, a w niedziele całkowicie zlikwidowano kursowanie linii „A”. Powyższe działania nie pozwoliły jednak na osiągnięcie dodatniego wyniku kursów na linii ze Starachowic do Skarżyska-Kamiennej.

Analiza wyników za 4 miesiące 2017 r. przedstawia się następująco: przychody z linii „A” –  bilety miesięczne 34.249,70 zł,  bilety jednorazowe 98.543,62 zł, dopłata: Urząd Marszałkowski 24.533,75 zł. Razem przychody wyniosły 157.387,07zł, a ilość przejechanych km poza granicami miasta 44.526 km (przychód na jeden kilometr to: 3,54 zł / 1 km).

W założonym planie na 2017 r. koszt 1 km bez kosztów finansowych i zysku wynosi 6,94 zł / 1km. Linia „A” przynosi MZK stratę w wysokości 6,94zł / 1km – 3,54 zł /1km = 3,40zł /1 km. Przychody z linii „A” pokrywają tylko część kosztów wozokilometra MZK tj. 3,54 zł/1km. Reasumując strata osiągnięta na świadczeniu usług na linii „A” za 4 miesiące 2017 r. wynosi: 151.388 zł. W związku z powyższym Zarząd spółki podjął decyzję o zaprzestaniu działalności komunikacyjnej na liniach podmiejskich.

Do sprawy będziemy wracać.

Wycofane A, 5 i N
MZK w Starachowicach zawiadamia, że od 01.07.2017r. wycofuje w całości wykonywanie kursów linii:
„A” na trasie Starachowice – Skarżysko-Kamienna
„5” na trasie Starachowice – Styków
(zakończenie linii na pętli w Dziurowie) oraz „N” do miejscowości Rataje

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.