Ponad 21 milionów złotych na turystykę

flash Nowa Słupia

 To wynik rozstrzygnięcia konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs z działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” realizowany był dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich.
Złożony przez Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” projekt pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”  otrzyma dotację z RPOWŚ  w wysokości ponad 13 milionów zł. Całkowita wartość planowanego zadania to ponad 21 milionów zł.

– Ta niezwykle ważna, kolejna inwestycja turystyczna dla Gminy Nowa Słupia. Dzięki temu przedsięwzięciu w klamrę zostaną spięte wszystkie płaszczyzny rozwoju turystyki w Nowej Słupi. Dzięki przyznanemu już unijnemu dofinansowaniu modernizacji Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi, rozbudowie Parku Dziedzictwa oraz budowie Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego również w Nowej Słupi, mamy okazję do stania się najważniejszym punktem turystycznym na mapie województwa świętokrzyskiego. Turystyka w gminie była tematem zapominanym, robionym od niechcenia. Jestem przekonany, że za parę lat Nowa Słupia już jako miasto będzie ulubioną trasą do spędzania aktywnie czasu. To szansa na rozwój gospodarczy gminy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego ziemi świętokrzyskiej. Siłą i gwarantem powodzenia przedsięwzięcia jest partner projektu – Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, który posiada największe doświadczenie w promocji turystycznej – podsumowuje Andrzej Gąsior wójt gminy Nowa Słupia.

Założenie architektoniczne Parku opiera się na rozbudowie Centrum Kulturowo-Archeologicznego w formie okrągłego budynku przykrytego kopułą. W głównej centralnej sali pod kopułą znajduje się kino 5D, wokół którego poprowadzono ścieżkę edukacyjną. Przestępując przez próg Parku, widz wsiada najpierw do wagoników kolejki, która przewozi go przez część budynku wprowadzając w rzeczywistość tajemnic, rzeczywistość puszczy jodłowej, świat niezrozumiały dla żyjących w nim wówczas ludzi, którzy wiele zjawisk musieli sobie tłumaczyć legendami i magią. Po opuszczeniu kolejki widz zaczyna spacerować przez przechodnie sale, w których będzie poznawał bohaterów kolejnych legend. Przekona się wówczas, jaki był powód tworzenia legend.

Odwiedzający Góry Świętokrzyskie turyści mogli by namacalnie poczuć opowiadania i legendy słyszane do tej pory z ust przewodników lub przeczytane w książkowych publikacjach.

Podczas zwiedzania, stając się elementem kolejnych legend, postaci widz poznaje przede wszystkim zagadnienia z zakresu botaniki, geologii, klimatologii, ale też historii bardziej współczesnej, historii wojen, historii powstania kolejnych budowli itp. Park zamienia opowieści spisane tylko na kartach książek przez historyków i etnografów w świat niemal realny, stworzony poprzez najnowocześniejsze multimedia, które gwarantują poczucie rzeczywistości 3D lub nawet 5D.

Źródło: Informator Samorządowy Gminy Nowa Słupia/Tygodnik Starachowicki

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.