Pikietowali w Warszawie

flash Oświata

Starachowicka „Solidarność” pikietowała przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie.

Nauczyciele i pracownicy oświaty z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach protestowali (15 września) przed siedzibą MEN w Warszawie.

– Byliśmy walczyć o jakość polskiej edukacji, przyszłość uczniów i godne warunki pracy i płacy – mówi Paweł Rdzanek, przewodniczący „Solidarności”. – Manifestacja była związkowym wotum nieufności dla szefowej resoru edukacji pozorującej dialog ze związkowcami, odbywała się pod od hasłem „Czerwona kartka dla pani minister”.

W ostatnich miesiącach związkowcy wielokrotnie wyrażali swój krytyczny stosunek wobec działań decydentów z MEN. Dlatego nie szczędzono gorzkich słów pod adresem „związkowej góry” tj. Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, która, legitymizując reformę oświaty, dawała się wodzić za nos i brała za dobrą monetę zapewnienia minister Zalewskiej o woli wypracowania kompromisu i realizowania naszych postulatów. Trwające trzy lata rozmowy zakończyły się fiaskiem.

Do Warszawy pojechała grupa 26 nauczycieli z powiatu starachowickiego. Przed budynkiem MEN wykrzyczeli stanowcze NIE dla działań godzących w jakość polskiego systemu edukacji i degradujących status nauczyciela.

– Nie ma naszej zgody na niekorzystne zmiany legislacyjne: wydłużenie ścieżki awansu zawodowego, nowa formuła oceny pracy nauczyciela, utrudnienia w korzystaniu z urlopu dla poratowania zdrowia, faktyczne pozostawienie do realizacji tzw. „godzin karcianych”. Straciliśmy zaufanie dla władzy, która deklarując troskę, deformuje polską oświatę. Dość obłudy i nieprzemyślanych, niebezpiecznych działań. Liczymy, że sobotnia manifestacja, będzie ledwo wstępem do akcji protestacyjnej, która doprowadzi do pełnej realizacji naszych postulatów – dodaje.

pr

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.