O co chodzi w sporze radnych o okręgi wyborcze?

flash Starachowice


Czego dotyczy spór radnych powiatowych odnośnie podziału na okręgi wyborcze? Kto jest za jakimi podziałem i dlaczego?

O co chodzi?

Spór między radnymi dotyczy podziału powiatu starachowickiego, a w szczególności samych Starachowic, na okręgi wyborcze w nadchodzących wyborach samorządowych do Rady Powiatu. Chodzi o sposób podziału czterech okręgów w Starachowicach (które zostały ustalone przez Radę Miejską w związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego), na dwa okręgi wyborcze do wyborów Rady Powiatu.

Do tej pory miasto Starachowice było podzielone na 23 jednomandatowe okręgi wyborcze. Rada Miejska zadecydowała (w związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego), że od teraz miasto będzie podzielone na cztery wielomandatowe okręgi wyborcze.

Natomiast jeśli chodzi o powiat starachowicki, dotychczas był podzielony na cztery okręgi. Dwa z nich (nr 1 i 2) obejmowały Starachowice, skąd wybieranych było dwunastu radnych. Okręg nr 3 stanowiły gminy Mirzec i Brody, z których wybieranych było czterech radnych, zaś okręg nr 4 to gminy Wąchock i Pawłów, gdzie wybieranych było pięciu radnych.

Prawo i Sprawiedliwość ze starostą Danutą Krępą na czele, chce aby w zbliżających się wyborach cztery okręgi miejskie (które ustaliła starachowicka Rada Miejska) zostały połączone w dwa powiatowe. Wg propozycji starosty okręg nr 1 w wyborach do Rady Powiatu, stanowiłby połączenie okręgów nr 1 i 2 w mieście. Natomiast powiatowy okręg nr 2 to połączenie okręgów nr 3 i 4.

Okręg nr 3 do Rady Powiatu obejmowałby gminy: Brody i Mirzec a czwarty gminy Wąchock i Pawłów. Zmieniłaby się także liczba radnych wybieranych w tych okręgach: jeden radny mniej dla Starachowic na rzecz dodatkowego radnego z okręgu gmin Brody i Mirzec. W okręgach pierwszym i drugim, czyli w Starachowicach wybierano by pięciu i sześciu radnych, natomiast w Brodach i Mircu – pięciu radnych oraz pięciu radnych z gmin: Pawłów, Wąchock.

Zgodnie z projektem uchwały, rozkład 21 radnych powiatu starachowickiego przedstawiałby się następująco: okręgi wyborcze I i II, czyli miasto Starachowice – gu wybieranych byłoby odpowiednio 5 i 6 radnych, czyli o jednego mniej niż dotychczas. Dlaczego? Powód jest prosty – zmniejsza się liczba mieszkańców Starachowic. O ile wcześniej było ponad 50 tys. tak teraz jest ok. 49 tys. O jednego radnego więcej mieliby wybrać mieszkańcy gmin Brody i Mirzec, czyli okręgu wyborczego numer 3. Zamiast trzech do rady powiatowej weszłoby czterech radnych. W okręgu numer 4, który obejmuje gminy Pawłów, Wąchock przypadać miałoby pięć mandatów.

Dlaczego akurat taki podział?

Radni Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie starachowickim z Dariuszem Dąbrowskim na czele chce, aby powiatowy okręg nr 1 scalał okręgi miejskie nr 1 i 4, a okręg nr 2 – okręgi 2 i 3.

Spór rozgorzał na majowej sesji Rady Powiatu, kiedy miała być głosowana propozycja starosty. Radni PSL-u najpierw próbowali zdjąć uchwałę z porządku obrad, argumentując tym, że wbrew wszelkim zasadom, bez przeprowadzenia dyskusji na komisjach, przesłano radnym projekt uchwały, który miał być głosowany na sesji 30 maja. Uchwały nie udało się zdjąć. Ostatecznie projekt o okręgach wyborczych nie został zaakceptowany przez większość w Radzie Powiatu. 9 radnych było ” za” i tyle samo było przeciwnych (przeciw głosowali radni PSL, radny niezrzeszeni: Cezary Berak i Andrzej Kominek oraz Marian Mróz. Uchwała ponownie będzie rozpatrywana na czerwcowej sesji. Jeśli wówczas radni nie podejmą decyzji podziałem na okręgi zajmie się komisarz wyborczy.

Argumenty

Jak argumentowała Marlena Kostrzewa, sekretarz powiatu, podział zaproponowany przez Zarząd powiatu jest jedynie powtórzeniem tego co uchwaliła Rada Miejska w Starachowicach, zamieniając 23 jednomandatowe okręgi wyborcze na cztery. Starosta Danuta Krępa uważa, że proponowany podział jest prawidłowy i nie powinien ulec zmianie.

Inne zdanie mają radni PSL, którzy uważają że przedłożony przez starostę projekt podziału jest sprzeczny z ogólną zasadą zapisaną w Kodeksie Wyborczym mówiącą o tzw. „stałości podziału na okręgi”. – Obywatel nie powinien być zaskakiwany przynależnością do coraz to innych okręgów wyborczych w kolejnych wyborach do tego samego organu władzy. Zaproponowany przez starostę totalnie zmienia dotychczas obowiązujący podział. Powstałe wg naszych propozycji nowe okręgi poza niewielkimi zmianami odpowiadałyby okręgom obowiązującym w wyborach w 2014 r. – mówi Dariusz Dąbrowski.
Choć nikt tego głośno nie mówi, nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o taki podział, aby zapewnić „swoim” mandaty w nowych radach, których członków będziemy wybierać już na jesieni tego roku.

Warto zaznaczyć, że uchwała dotycząca podziału na okręgi była głosowana już we wszystkich gminach powiatu starachowickiego. Gminy miały wyrazić opinię dotyczącą zaproponowanego przez starostę podziału na okręgi. Gminy Pawłów, Mirzec, Brody i Starachowice wyraziły pozytywną opinię. Jedynie gmina Wąchock nie zaopiniowała propozycji pozytywnie. Dla nich taki podział jest niekorzystny.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.