Noclegownia w nowym miejscu?

flash Starachowice

Starachowicka noclegownia przez lata mieszcząca się przy ul. Lipowej, obecnie ku niezadowoleniu wielu znajdująca się w budynku MOSiR-u, przy ul. Szkolnej, jak wszystko wskazuje będzie miała swoje miejsce w budynku przy ul. Rogowskiego.

Gmina Starachowice zamierza ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie budynku magazynowego przy ulicy Rogowskiego 5 w Starachowicach na potrzeby miejskiej noclegowni. Skąd taka zmiana? – dopytywał podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Sylwester Kwiecień.

Przypomnijmy, po tym jak bezdomni wyprowadzili się z długoletniej siedziby – wymiennikowni ciepła ZEC, przy ul. Lipowej, długo szukano alternatywy na nową siedzibę. Wielokrotne interwencje mieszkańców os. Majówka oraz aspekty prawne, doprowadziły do tego, że władze miejskie zadecydowały o przeniesieniu bezdomnych do blaszaka, należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej. Nie jest to jednak docelowe, a przejściowe miejsce. Rozważano przeniesienie miejskiej noclegowni m.in. do budynku, gdzie do niedawna mieściła się niepubliczna szkoła na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przy ul. Radomskiej. Alternatywą dla MZK była również aktualna siedziba noclegowni, czyli budynek należący do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej oraz teren położony za ciepłownią C1 Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Kościelnej. Te lokalizacje nie zyskały jednak poparcia wśród radnych miejskich.

Ostatnio okazało się, że jest jeszcze jedno wyjście. Jak poinformował prezydent Marek Materek, gmina otrzymała w spadku po zmarłej osobie budynek przy ul. Rogowskiego w Starachowicach, przy rzece. Ma zostać on zagospodarowany na potrzeby noclegowni. Jak tłumaczył prezydent zrezygnowano z miejsca na terenie bazy MZK z uwagi na konieczność zmieniania tam planu zagospodarowania przestrzennego, pozwalającego na zamieszkiwanie w tych rejonach.

Planowana pierwotnie w budżecie na 2018 rok kwota w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na noclegownię, została przeniesiona do wydatków na rok 2019.

Małgorzata Śpiewak

1 Komentarz dla “Noclegownia w nowym miejscu?

  1. Skąd się wzięli spadkobiercy, gdy prawowitym właścicielom Starachowic się nic nie zwróciło. ale obcy ludzie na to konto pobrali kredyty i dzielą się jak kiełbasa wyborczą, przysyłając kolejnych biegłych bezprawnie działających aby oszacować nieruchomości po mojej mamie . Pozorując z domu hotel i zamieniana na noclegownie dla bezdomnych. Następnie podmieniając nieruchomości tradycyjnie. Męża aresztując i kradną jego i moje mienie i nikt nie widzi gdyż plastyczne działanie kreuje się na USA a to dość daleko. To już wykonano jako kreowanie historii dla SS pod dokumenty trzeciej Rzeszy, jako realizacja planu na przyszłość czyli to zaplanowano jako egzekucja. Dlatego następuje blokowanie działania jak w mienionej epoce i oddając kradzione mienie dla miasta jako spadkobiercy, czyli podmieniając naszą rodzinę gdyż już podzielono mienie i zaplanowano usunąć moje dzieci w tym moją córkę Martę. Jest to działanie w złej wierze i nosi znamiona działania faszystowskiego przez wolną Polskę, której działania prowadzą do eliminowania niewygodnych ludzi czyli tych których się okrada.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.