Nasze perełki

flash Starachowice

Ostatni dzwonek w roku szkolnym 2017/18 za nami, dlatego warto podsumować wyniki i osiągnięcia naszych uczniów. Najlepsi z najlepszych zostali docenieni i nagrodzeni.

Koniec roku szkolnego to okazja do podziękowań i gratulacji dla tych, którzy na to zasłużyli. A są to z pewnością uczniowie, którzy wytężoną i systematyczną pracą zasłużyli na nagrody, zwłaszcza, że ich wyniki w nauce, wzorowa postawa i zachowanie wykraczają daleka poza obowiązujący program nauczania.

W gronie gimnazjalistów, którzy uzyskali najwyższą średnią w szkole znaleźli się: Gabriela Rybicka (Gimnazjum nr 1), Jakub Szukiel (Gimnazjum nr 2), Wiktor Rymarczyk (Gimnazjum nr 4), Szymon Tuz (Społeczne Gimnazjum STO) oraz najlepszy z najlepszych w tym gronie Tomasz Zatorski (Gimnazjum nr 3).
Trud trzyletniej nauki w gimnazjum zaowocował nagrodami dla tych, którzy co roku mieli najwyższe średnie w szkole. Są to: Mateusz Kozdęba (Gimn. nr 1), Michał Latała (Gimn. nr 2), Patrycja Zarychta (Gimn. nr 3), Aleksandra Kwiecień (Gimn. nr 4) i Stanisław Sokołowski (Społ. Gimn. STO).

Ponieważ w tym roku szkolnym nie ma absolwentów szkół podstawowych prezydent miasta uhonorował laureatów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Dominika Nowak (SP STO), Rafał Myszka (SP nr 12) i Katarzyna Stępień (SP nr 9).

Ze szkołą pożegnały się odchodzące na emeryturę wieloletnie nauczycielki i dyrektorki szkół: Krystyna Karkocha (SP nr 2) i Alfreda Kiełek (SP nr 6). Dziękując obecnym i poprzednim włodarzom miasta, współpracownikom, których napotkały na swojej drodze zawodowej pożegnały się słowami humorystycznej bajki o żabie: „Żabieramy się stąd…”

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.