Nasze drogi przyjazne pieszym – czy na pewno?

flash Starachowice

Zero zabitych i ciężko rannych pieszych na drogach powiatu do końca 2020 roku i uznanie powiatu starachowickiego za „przyjazny pieszym”. Czy to możliwe? To idealne założenie programu poprawy bezpieczeństwa pieszych na lata 2018-2020. Czy realne do wdrożenia w praktyce?

Ci, których zadaniem jest czuwać nad naszym bezpieczeństwem dostrzegli problem na naszych drogach. Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach w 2016 roku odnotowano 28 wypadków z udziałem pieszych, gdzie śmierć poniosło 6 osób a 25 odniosło obrażenia ciała. W 2017 roku w 30 wypadkach z udziałem pieszych, śmierć poniosło 3 osoby. W 2015 roku na 23 wypadki, odnotowano 2 ofiary śmiertelne.

Ponieważ dane dają do myślenia Komisja Bezpieczeństwa wypracowała główne założenia programu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie powiatu starachowickiego na lata 2018-2020. Za cel postawiono ograniczenie liczby zabitych minimum o połowę do końca koniec 2020 roku (względem 2017 roku) oraz ograniczenie rocznej liczby ciężko rannych także o połowę.

Do rejonów największego ryzyka należą: ul. Armii Krajowej, Al. Niepodległości, Majówka, Radomska, Kard. Wyszyńskiego oraz w miejscowości Tychów Stary i Pawłów. Tam ma nastąpić wzmożony nadzór nad ruchem drogowym (kontrola prędkości to zadanie dla policji), zwiększenie ilości przejść dla pieszych wyposażonych w inżynierię drogową (linie wibracyjne, azyle, aktywne przejścia, progi zwalniające, nakładki na przejścia itp.) oraz zagospodarowanie bezpiecznej przestrzeni (oświetlenie i doświetlenie uliczne, monitoring, organizacja ruchu itp.). To rola samorządów.

W teorii brzmi doskonale, będziemy przyglądać się, jak to wyjdzie w praktyce.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.