Nabór do Rady Seniorów

flash Starachowice

Ogłoszony został nabór kandydatów do Starachowickiej Rady Seniorów na kadencję 2018-2022.
Rada składać będzie się z 15 członków zamieszkałych w Starachowicach. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w terminie od 18 do 22 czerwca w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Nowością w tej kadencji będzie możliwość zgłaszania się do Rady osób będących przedstawicielami osób starszych nie zrzeszonych w żadnych organizacjach, pod warunkiem zebrania listy poparcia od minimum 30 osób w wieku 60+.

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Tablica ogłoszeń>Ogłoszenia>Rok 2018.

Informacji udzielają pracownicy Referatu Polityki Senioralnej tel. 668-216-211.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.