Nowym członkiem Zarządu w powiecie starachowickim została…

flash Starachowice

Rada Powiatu w Starachowicach przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji nieetatowego członka Zarządu powiatu starachowickiego. Niezwłocznie przystąpiono do wyboru nowego członka. Jedynym kandydatem na to stanowisko była Małgorzata Pruś, dyrektor biura poselskiego posła Krzysztofa Lipca. W tajnym głosowaniu 10 radnych było „za”. Przeciw było 8.
Jak powiedziała Danuta Krepa, starosta starachowicki która zgłosiła kandydaturę, M. Pruś posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe do pełnienia funkcji członka Zarządu. Ma licjencjat z administracji publicznej. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyła podczas studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu audytu, nadzoru i kontroli w administracji publicznej. Obecnie kontynuuje podyplomowe studia menadżerskie w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.
Pracowała w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarnosć”, Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach. Pełniła funkcję Sekretarza Miasta w Starachowicach. Obecnie kieruje biurem posła Krzysztofa Lipca. Jest członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej, oddział w Kielcach.

3 odpowiedzi na “Nowym członkiem Zarządu w powiecie starachowickim została…

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.