Łącznik przez las przejezdny od jutra

flash Starachowice

Dobiegała końca jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w mieście. Od jutra już przejezdny będzie łącznika pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich i Szkolną w Starachowicach.
Droga po nowym śladzie przez las stanowi alternatywę dla mocno zakorkowanej ul. Radomskiej. Łącznik pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich i ul. Szkolną prowadzi do nowo wybudowanego ronda przy Iglastej. Inwestycja obejmowała ok. 1 kilometra drogi a całkowity koszt zamknął się sumą ok. 3,5 mln zł. Pieniądze pochodziły wyłącznie z budżetu miasta, ale stanowić będą one wkład własny do dużego projektu gospodarki niskoemisyjnej, w ramach którego gmina stara się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Budowa łącznika ul. Batalionów Chłopskich z ulicą Szkolną obejmowała budowę drogi gminnej o szerokości 6 m z chodnikiem lewostronnym o szerokości 1,5 m, ścieżką rowerową (2 m.), wykonanie odwodnienia pasa drogowego poprzez rowy drogowe oraz kanalizację deszczową, budowę przepustu pod drogą gminną, wykonanie oświetlenia.

Wykonawcą prac była firma BUDROMOST ze Starachowic. Planowany pierwotnie termin zakończenia prac pod koniec ub. roku przedłużył się z uwagi na utrudnienia związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego.

–  Wykryto również wysięki wód podskórnych – mówi Damian Górski, kierownik budowy.  – W związku z tym niemożliwe było wykonanie konstrukcji drogi w planowanym kilometrażu, ponieważ ciągle nawadniany grunt rodzimy nie stanowił nośnej warstwy podłoża pod konstrukcję nawierzchni. Dodatkowo występujące lokalnie zastoiska wody gruntowej uniemożliwiały prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie warstwy kruszywa stanowiącej warstwę wzmocnienia podłoża. Dlatego wykonano warstwy filtracyjne z geowłókniny separacyjnej oraz z kruszywa. Tak wykonana warstwa filtracyjna będzie odprowadzać wyciskaną pod ciśnieniem wodę gruntową spod konstrukcji nawierzchni drogi – wyjaśnia.

Konieczne było także wzmocnienie skarp i przeciwskarp rowów odwadniających ponieważ wystąpiło zjawisko osuwania się skarp i przeciwskarp.

  • Występujące liczne wysięki wód napływowych powodowały lokalne osuwiska oraz potęgowały zjawisko erozji powierzchniowej skarp. To wpłynęło na zamulenie, wypłycenie, zmniejszenie przekroju hydraulicznego, a w efekcie końcowym całkowite zablokowanie przepływu wody, co może powodować nawodnienie korpusu drogowego prowadzące do degradacji konstrukcji nawierzchni. Musieliśmy zadbać o zachowanie odpowiedniej stateczności skarp. W tym celu zastosowano geokomórkę przestrzenną wysokości 5 cm jako powierzchniowe umocnienie skarp i przeciwskarp rowów – dodaje.

 

1 Komentarz dla “Łącznik przez las przejezdny od jutra

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.