Kto może jeździć na ulgowych biletach w miejskiej komunikacji?

Brody flash Mirzec Pawłów Starachowice Wąchock

Nawet jeśli mamy kartę emeryta-rencisty, która powinna uprawniać do ulgowe przejazdu komunikacją publiczną, ale nie jesteśmy mieszkańcami gminy Starachowice, nie należy nam się zniżkowy bilet na autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Starachowicach. Co jakiś czas przekonują się o tym mieszkańcy okolicznych gmin powiatu starachowickiego.
Dostaliśmy ostatnio list od mieszkanki gminy Pawłów, której mama miała problem jadąc starachowicką komunikacją miejską.

  • Moja mama, mieszkanka gminy Pawłów, jechała autobusem miejskim. Jako że ma kartę emeryta – rencisty kupiła sobie ulgowy bilet. W autobusie była kontrola,wylegitymowano moją mamę, po czym dostała mandat, ponieważ rzekomo ten bilet jej się nie należy! W autobusie pełnym ludzi moja mama została upokorzona. Po co zatem ta legitymacja emeryta-rencisty skoro nie można skorzystać z ulgi? – pyta kobieta.
    Niestety ulgowe bilety przysługują tylko mieszkańcom Starachowic… Tak wynika z uchwały starachowickiej Rady Miejskiej. Sprawa była wielokrotnie poruszana przez mieszkańców gmin: Pawłów, Mirzec, Brody czy Wąchock. Włodarze Starachowic wielokrotnie argumentowali swoją decyzję względami ekonomicznymi i tym, że gminy nie chciały dopłacać do ulgowych przejazdów dla swoich mieszkańców. Z tego też względu ulgowe przejazdy przysługują tylko starachowiczanom.
    Jak wynika z uchwały starachowickiej Rady, do korzystania z przejazdów za jednorazową opłatą ulgową gminną oraz miesięcznych i tygodniowych biletów ulgowych na wszystkich rodzajach linii miejskich (ulgi gminne) uprawnieni są: dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie dokumentu zawierającego datę urodzenia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 21 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, emeryci i renciści, mieszkańcy gminy Starachowice, którzy nie ukończyli 70 lat życia, nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń – legitymacja emeryta/rencisty łącznie z dokumentem tożsamości, inwalidzi słuchu, którzy ukończyli 21 lat życia i są mieszkańcami Gminy Starachowice – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub aktualnej legitymacji Polskiego Związku Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”, osoby będące mieszkańcami Gminy Starachowice, otrzymujące zasiłki i świadczenia przedemerytalne – na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy lub zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem tożsamości lub innym dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.