Kredyt dla Starachowic

flash Starachowice

Blisko 25 mln zł kredytu zamierza wziąć gmina Starachowice. Zaciągnięte w tym i następnym roku zobowiązanie ma iść na pokrycie kosztów związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji, spłatę zobowiązań wynikających z emisji papierów wartościowych oraz wziętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 24.732.300 zł jest konieczne z uwagi na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Kredyt zaciągnięty ma być w latach 2018- 2019 w dwóch częściach. Pierwsza w kwocie 7.309.345 zł (z czego w tym roku ma być uruchomione 2.245.595, a 5.063.750 zł w 2019 roku). I ma to iść jako uzupełnienie potencjalnej dotacji celowej przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”.

Druga część, bardziej znaczna, opiewa na sumę 17.422.955 (z czego w tym roku uruchomione zostanie 15.071.705 zł w tym roku, a pozostałe 2.351.250 zł w 2019 roku).

Jak wyjaśnia Marek Materek, prezydent miasta ta część kredytu (17 mln zł) zostanie spłacona jeszcze w tym roku, po pozyskaniu dotacji celowej z funduszy unijnych na projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”.

  • Jesteśmy w granicy bezpiecznego zadłużenia – zapewnia Marek Materek, prezydent miasta. – 17 mln zł zostanie uruchomione w tym roku, ale ta kwota zostanie spłacona zaraz po tym, jak otrzymamy dotację na termomodernizację. Tak naprawdę zadłużenie wzrośnie nieznacznie o ponad 2,8 mln zł, które będzie potrzebne na wkład własny.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz banku kredytującego. Spłata I części kredytu planowana jest w latach 2026-2028 a drugiej w latach 2028-2029.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.