Konsultacje w sprawie alkoholu

flash Starachowice

W związku z podpisaniem przez Prezydenta zmian do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, podczas których władze miasta będą pytać starachowiczan, co sądzą na ten temat ograniczenia czasu sprzedaży i liczby punktów sprzedających alkohol na terenie Starachowic.

Rada Miejska po wejściu w życie ustawy (30 dni po podpisaniu), w przeciągu pół roku musi uregulować te kwestie w drodze uchwały.

Konsultacje społeczne rozpoczną się w dniu 12 lutego i potrwają przez 3 tygodnie.

W ramach konsultacji na spotkania z mieszkańcami planujemy zaprosić przedstawicieli:

Policji, Straży Miejskiej, Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz właścicieli punktów sprzedaży alkoholu.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2018 r. w sali Olimpia o godz. 17.00

Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się poprzez wypełnienie ankiety internetowej, dostępnej również w wersji tradycyjnej w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Ankieta będzie zawierać następujące pytania:

1.Czy jesteś za wprowadzeniem zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu punktów sprzedaży alkoholu na terenie Starachowic?

2.Czy jesteś za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży alkoholu w godz. od 22.00 do 6.00 ?

3.Czy jesteś za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży alkoholu od godz. 24.00 do godz.6.00? 4.Czy jesteś za ograniczeniem liczby punktów sprzedaży alkoholu?

Stan obecny

-Limity sprzedaży-150, z tego wykorzystanych ok. 120

-Lokale gastronomiczne-40, z tego wykorzystanych ok.20

Sprzedaż nocna obecnie odbywa się w 8 stacjach benzynowych, 3 sklepach nocnych czynnych do godz. 24.00.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.