Kocham moją ojczyznę

flash Starachowice

Znamy wyniki XVIII Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ”.

Konkurs odbył się 6 kwietnia w Starachowickim Centrum Kultury, które było współorganizatorem konkursu.

POEZJA PATRIOTYCZNA:

– oceniała komisja w składzie: Anna Babicka – przewodniczący (Starachowice)

Członkowie: Monika Kowalczyk – Kogut

Agnieszka Franczyk (SP w Małyszynie)

Komisja przesłuchała 37 uczestników konkursu.

WYNIKI:

Przedszkola:

 1. Wiktor Orczyk – PSP w Pawłowie

 2. Nina Płusa – PM nr 14 w Starachowicach

 3. Filip Franecki – PP w Mircu

Szkoły Podstawowe – klasy I-IV:

 1. Elżbieta Bujnowska – SP nr 6 w Starachowicach

 2. Milena Kończak – PSP w Pawłowie

 3. Mateusz Wójcik – SP w Małyszynie

Wyróżnienia: – Julia Gierczak – PSP w Chybicach i Maria Kozik – SP w Małyszynie

Szkoły Podstawowe – klasy V – VIII:

1. Izabela Gąsior – SP nr 9 w Starachowicach

2. Piotr Franczyk – SP w Małyszynie

3. Paulina Śpiewak – SP w Małyszynie

Wyróżnienia: – Aleksandra Surdy – SP w Małyszynie – Małgorzata Niewczas – SP w Tychowie Nowym

Szkoły ponadpodstawowe:

 1. Monika Duś – SP w Mircu

 2. Julia Dziubińska – I LO w Starachowicach

 3. Kinga Kelner – ZSZ nr 1 w Starachowicach

PIEŚŃ PATRIOTYCZNA:

– oceniała komisja w składzie: Mirosław Gęborek – przewodniczący

Członkowie: Krystyna Kowalczyk

Anna Skibińska

Komisja przesłuchała 176 uczestników konkursu, w tym: 37 solistów i 22 zespołów.

WYNIKI:

SOLIŚCI:

Przedszkola:

 1. Laura Gleba – SP w Pawłowie

 2. Pola Szcześnik – PM nr 10 w Starachowicach

 3. Wiktoria Bartos – SP nr 9 w Starachowicach

Wyróżnienie: – Jan Stanecki – PM nr 7 w St- cach

Szkoły Podstawowe – klasy I – IV:

1. Roksana Jopek – SP nr 9 w Starachowicach

2. Wiktoria Lefek – PSP w Rzepinie

3. Magdalena Głowacka – PSP w Chybicach

Wyróżnienia: – Kinga Pożoga – PSP w Jadownikach, Oliwia Strabanik – PSP w Pawłowie. Natalia Orczyk – ZPO w Stykowie

Szkoły Podstawowe – klasy V – VIII:

 1. Szczepan Grzesik – PSP w Radkowicach

 2. Wiktoria Nowak – PSP W Pawłowie

 3. Marcelina Sikora – PSP w Radkowicach

Wyróżnienia: – Katarzyna Stępień – Sp nr 9 w St – cach, Cyprian Kosmala – ZPO w Stykowie

Szkoły ponadpodstawowe:

 1. Weronika Styk – PSP w Rzepinie

 2. Marta Miller – ZS-P w Krynkach

 3. Karolina Cioroch – PSP w Rzepinie

ZESPOŁY:

Przedszkola:

 1. Zespół wokalny – PSP w Pawłowie

 2. Chór „Kolorowe nutki” – PM nr 13 w Starachowicach

Szkoły Podstawowe – klasy I – IV:

 1. Trio wokalne „Smyki” – PSP w Rzepinie

 2. Zespół „Cantabile” – PSP w Pawłowie

 3. Zespół wokalny „Kropeczki” – MDK w Starachowicach

Wyróżnienia: – duet: Maja Ferenc i Jan Pietruszyński – DK Sp. Mieszk. WANACJA

Szkoły Podstawowe – klasy V – VIII:

 1. Zespół wokalny „Mali wojacy” – ZPO w Stykowie

 2. Zespół wokalny – SP nr 1 w Starachowicach

 3. Duet: Zuzanna Wrona i Jagoda Orczyk – PSP w Rzepinie

Wyróżnienia: – Zespół wokalny – SP nr 9 w St – cach, Chór „Unisono” – SP nr 11 w St – cach

Szkoły ponadpodstawowe:

 1. Chór „Violino” – PSP w Rzepinie

 2. Zespół wokalny – II LO w Starachowicach

 3. Duet: Karolina Cioroch i Weronika Styk – PSP w Rzepinie

Patronat nad konkursem objęli:

 1. Wojewoda Świętokrzyski – p. Agata Wojtyszek

 2. ŚZŻAK Koło w Starachowicach

Opiekę duchową sprawował ks. Prałat Aleksander Sikora oraz Proboszcz parafii NSJ w St-cach ks. Artur Lach, który otworzył konkurs modlitwą.

Imprezą towarzyszącą konkursowi była ekspozycja broni żołnierzy polskich z różnych pól bitewnych XIX i XX wieku przygotowana przez Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, dzięki uprzejmości Dyrektor MOB – p. Moniki Kowalczyk – Kogut. Pani Dyrektor MOB ufundowała również nagrodę specjalną dla najlepszego zespołu wokalnego.

Konkurs uhonorowali swoją obecnością: – w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego – p. Agaty Wojtyszek – p. Agata Gałka – Bernacka, która odczytała list gratulacyjny dla organizatorów i uczestników konkursu – od p.Wojewody oraz Starosta Powiatu Starachowickiego – p. Danuta Krępa, która również doceniła wagę i znaczenie patriotycznego edukowania dzieci i młodzieży naszego powiatu.

Nagrody i gadżety ufundowali:

1. Akcja Katolicka – Par. NSJ w Starachowicach

 1. Wojewoda Świętokrzyski – p. Agata Wojtyszek

 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej

 3. Kancelaria Prezydenta RP

 4. Kancelaria Senatu RP

 5. Referat do spraw proobronnych MON

 6. Kancelaria Sejmu RP

 7. Cukrownia „Heka” w Starachowicach

Obsługą carvingu dla uczestników konkursu zajmowali się uczniowie ZSZ nr 1 w zawodzie: „Technik żywienia i usług gastronomicznych” pod kierunkiem Anny Pastuszki.

Marek Pastuszka

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.