Gloria Artis dla B. M. Mrózek

flash Starachowice

Lata ciężkiej pracy i ogromnego zaangażowania w działalność artystyczną, głównie na niwie chóralnej zostały dostrzeżone, docenione i odpowiednio nagrodzone. Dr Bożena Magdalena Mrózek, instruktor muzyczny Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach sięgnęła po ministerialne wyróżnienie i otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.
Uroczyste wręczenie zaszczytnej nagrody odbyło się w czwartek, 28 czerwca w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Wniosek o przyznanie medalu skierowało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Forum Muzyki. Dr Bożena Magdalena Mrózek była jedną z czterech osób wyróżnionych w projekcie Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska”. Było to uhonorowanie dotychczasowej działalności kuratorów regionalnych ogólnopolskiego projektu „Śpiewająca Polska” (współfinansowany z funduszy MKiDN i udziału samorządów), w którym nasza pani dyrygent uczestniczy od 2006 roku.

  • To ogromny zaszczyt i wyróżnienie – nie ukrywa B.M.Mrózek, która w 1997 roku otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kultury. – To nagroda przyzna za działalność kulturalną i artystyczną w dziedzinie, w której pracuję od lat, choć tak naprawdę jestem absolwentką wychowania muzycznego. Działalność artystyczna, którą zajmuję się na co dzień, jest ściśle związana z pracą dydaktyczną, łączą się one nierozerwalnie, ale praca chóralna ma bardzo specyficzny charakter. To praca grupowa, która nie jest sztuką dla sztuki, to chęć pokazania siebie i swojego dorobku innym, by mogło to iść dalej w świat. Praca w chórze kształtuje do pracy w społeczeństwie, wzmacnia pozytywne emocje, co musi się przekładać na pracę w grupie. Osobiście preferuję pracę zespołową, ale to nie wyklucza indywidualnego podejścia.

Mająca swoje 13-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej w szkole, B.M. Mrózek od 1992 roku spełnia się w roli instruktora muzycznego adeptów sztuki wokalnej. Od 13 lat koordynuje i przygotowuje wydarzenia o zasięgu regionalnym w ramach „Śpiewającej Polski”. Choć od roku jest na emeryturze nie zwolniła tempa a jej zaangażowanie w działalność chóralną pozostaje na tym samym wysokim poziomie. W ramach projektu Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” prowadzi dwa chóry: w Przedszkolu Miejskim nr 13 oraz „Portamento” (w ub. roku obchodziło jubileusz 25-lecia). Pod batutą  B. M. Mrózek działa również chór mieszany „Kamerton” złożony z osób dorosłych, którym bliska sercu jest muzyka, chęć śpiewania i wspólnego koncertowania.

Przyznane odznaczenie to bez wątpienia uhonorowanie i ukoronowanie dotychczasowej pracy artystycznej dr Mrózek. Nie da się ukryć i zapomnieć, że zbiegło się ono w czasie z zaszczytnym wyróżnieniem „Future of Europe” (Przyszłość Europy), jakie w Bułgarii na początku czerwca otrzymał chór „Portamento”.

  • Odbieram to jako ogromne wyróżnienie, ale nie traktuję, jako przypieczętowanie dotychczasowej pracy, gdyż byłoby to równoznaczne z zakończeniem pracy zawodowej a tego nie zamierzam. Planów mam całe mnóstwo, związanych choćby z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości oraz koncerty i warsztaty, które chciałabym zrealizować. Już samo to, że pełnię funkcję kuratora regionalnego w projekcie „Śpiewająca Polska” jest dla mnie ogromnym zaszczytem –  nie jestem pracownikiem naukowym, nie pracuję na żadnej uczelni, w przeciwieństwie do wielu moich kolegów kuratorów jestem zwykłym nauczycielem. Medal Gloria Artis to docenienie i ukoronowanie mojej pracy. To motywacja do dalszych działań. Mam nadzieję, że mogę jeszcze coś nowego i dobrego w dziedzinie kultury i wychowania zdziałać. Że mogę niektórym pomóc i wspomóc na artystycznej niwie. Przyłączenie się do chóru to nic strasznego, do czego zachęcam. Wystarczy kilka prób, by przekonać się, na czym to polega. Jakość śpiewania zdobywa się z czasem. Jest wiele osób, które mają predyspozycje do pracy zespołowej. Nie zawsze trzeba być solistą – mówi B.M.Mrózek.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.