Drogi w Brodach będą piękniejsze

Brody flash

12 września, pani wojewoda Agata Wojtyszek i pan senator Jarosław Rusiecki wręczyli promesę na dofinansowanie przebudowy odcinka ul. Panoramicznej w Rudzie (od skrzyżowania w Rudzie). Ponadto, w Urzędzie Gminy Brody podpisano umowę dotacji na przebudowę innego fragmentu tej samej ulicy (od strony Stykowa). Po zakończeniu tych inwestycji, usunięte będą wszystkie wyboje na drodze biegnącej wzdłuż Zalewu Brodzkiego.
Pani wójt Marzena Bernat serdecznie dziękowała gościom za ogromne, rządowe wsparcie. Pani wojewoda podsumowała, że ze środków rządowych gmina wyremontowała ponad 11 km dróg. „Brody są wzorem dobrej współpracy z administracją rządową” – dodała. Senator Jarosław Rusiecki gratulował pani wójt że dba o mieszkańców gminy. Oprócz inwestycji drogowych, gmina otrzymała wsparcie wojewody także na utworzenie punktów opieki dziennej dla dzieci oraz na Klub Seniora w Stykowie.

Lada moment ruszą prace na odcinku od mostu w Stykowie (długość: 824 mb.). Na to zadanie, gmina uzyskała wysokie dofinansowanie w wysokości ok 765 tys. zł. Stanowi ono (80% wartości zadania). Na spotkaniu, pani wojewoda przekazała promesę na dofinansowanie przebudowy fragmentu ulicy Panoramicznej od skrzyżowania w Rudzie. Dotacja wynosić będzie 544 tys. zł. Następnym działaniem urzędu jest ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy zadania.

Naprawa ulicy Panoramicznej prowadzona w poprzednich latach kilkoma etapami. Po zakończeniu planowanych inwestycji, powstanie trasa wygodna zarówno dla turystów jak i dla okolicznych mieszkańców.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.