Co zrobić ze starym szpitalem? Zobacz nowe propozycje!

flash Starachowice

Nowe propozycje na zagospodarowanie starego szpitala w Starachowicach! Radny powiatowy Paweł Lewkowicz proponuje by stary budynek wyburzyć, a zastąpić go nowym, mniejszym gdzie mógłby się mieścić zakład opiekuńczo-leczniczy. Prezydent Marek Materek natomiast podpowiada by do czasu docelowego zagospodarowania, funkcjonowało tam centrum paintballowe! Czy to w ogóle realne?

Ostatni przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem starego szpitala odbył się 5 lutego br. Do przetargu nie zgłosił się żaden oferent. Budynek dalej przeznaczony jest do sprzedaży. Niewykluczone, że Wydział Kultury, Promocji i Informacji o Powiecie opracuje i wyda kolejny folder informacyjny dotyczący nieruchomości zabudowanej budynkiem starego szpitala, który przekażemy deweloperom, biurom obrotu nieruchomościami, a także firmom i instytucjom zainteresowanym kupnem.

Cena za szpital spada

Interpelację z nową propozycją złożył radny Paweł Lewkowicz, który proponuje by rozważyć wykonanie ekspertyzy budowlanej nieruchomości starego szpitala wraz z analizą urbanistyczną i dokumentacją konserwatorską, w kierunku rekompozycji budynku z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej.

  • Od 2009 r. obiekt starego szpitala przy ul. Radomskiej, jest bezskutecznie przeznaczony do sprzedaży. Obecna cena wywoławcza 2,1 mln zł netto jest niemal trzykrotnie mniejsza od pierwszego przetargu sprzedaży nieruchomości starego szpitala. Rokroczny koszt utrzymania nieruchomości kosztuje ponad 100 tys. zł. Od marca 2017r. budynek dawnego szpitala został ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków i w konsekwencji – gminnej ewidencji zabytków miasta Starachowice. Moim zdaniem tego typu wpis jest bardzo niekorzystny, bo oznacza praktycznie każdorazowe uzgadnianie ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy i szeroko pojęte zamierzenia związane z prawem budowlanym – mówi P. Lewkowicz. – Taka konstelacja bardzo utrudnia zbycie nieruchomości, której wartość jest tak niska, że zachodzą obawy o opłacalność owej sprzedaży. W związku z tym wnoszę o rozważenie przez Zarząd powiatu opracowania ekspertyzy budowlanej z wytycznymi urbanistycznymi i konserwatorskimi docelowo w kierunku rekompozycji obiektu nieruchomości starego szpitala.

    Ekspertyza i nowy obiekt

Radny przedstawia również jak wg niego mogłaby wyglądać droga związana z zagospodarowaniem terenu. Najpierw wymagane byłoby opracowanie ekspertyzy budowlanej stwierdzającej, że stan techniczny budynku nie pozwala na dalszą jego eksploatację (wraz z wykonaniem analizy urbanistycznej) z wariantem sytuowania nowego obiektu architektonicznego spełniającego minimalne cele ekspozycyjne (mniejszego niż stary szpital). Następnie należałoby opracować dokumentację konserwatorską celem wyburzenia budynku starego szpitala. Potem należałoby podjąć decyzję o budowie nowego obiektu o mniejszej kubaturze niż stary szpital w charakterze rekompozycji pod nadzorem konserwatorskim (utrzymanie tradycyjnej formy architektonicznej). Radny proponuje by finansowanie inwestycji odbywało się na linii: powiat – wkład rzeczowy w postaci nieruchomość dotacja z budżetu państwa. Obiekt miałby zostać przeznaczony na cele użyteczności publicznej w porozumieniu z gminami wchodzącymi w skład powiatu starachowickiego. Należałoby również zebrać opinie gmin w sprawie dofinansowania wyposażenia obiektu.

Co Zarząd myśli o pomyśle?

Radny P. Lewkowicz opowiada się za powstaniem na terenie obiektów starego szpitala Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL), o profilu ogólnym albo dla określonych odbiorców, w formie całodobowej opieki osób nie wymagających hospitalizacji, zaś wymagających całodobowej pielęgnacji, rehabilitacji, czy kontynuacji leczenia – mówi P. Lewkowicz. – ZOL może świadczyć usługi komercyjnie, zaś przyjecie pacjentów jest za odpłatnością. Na funkcjonowanie ZOL istniej możliwość otrzymania środków zakontraktowanych z NFZ. Poza tym atutem ZOL jest sytuacja demograficzna w tendencji starzenia się społeczeństwa oraz diagnoza wynikła z map potrzeb zdrowotnych. Konstelacja ta implikuje zapewnienie pacjentom w wieku senioralnym opieki specjalistycznej i pielęgnacyjnej czego nie zapewnią DPS. Obecnie w województwie świętokrzyskim jest 18 ZOL, zaś w ponad 90 tysięcznym powiecie starachowickim nie ma żadnego.

Zarząd powiatu starachowickiego odpowiada, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie budynku po starym szpitalu. – 24 maja br. odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości. Od jego wyników zależeć będą dalsze działania. Zarząd Powiatu będzie prowadził rozmowy ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Jeśli zapadną jakieś decyzje poinformujemy o tym opinię publiczną – mówi Anna Ciesielska, rzecznik prasowy Zarządu powiatu.

Centrum paintballowe?

Podczas środowego (4 kwietnia) spotkania radnych miejskich i powiatowych, Marek Materek, prezydent miasta przedstawił swoją propozycję i podpowiedź w zagospodarowaniu starego szpitala.

  • Myślę, że do momentu sprzedania obiektu, mogłoby tam funkcjonować centrum paintballowe (paintball to rodzaj gry zespołowej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej walki przy użyciu markerów – urządzeń zbliżonych kształtem i zasadą działania do broni pneumatycznej, które za pomocą sprężonego powietrza lub dwutlenku węgla wyrzucają kulki wypełnione farbą na bazie żelatyny spożywczej) jako atrakcja turystyczna. Ktoś mógłby budynek i teren wydzierżawić na ten cel – mówił. – Jeśli natomiast budynku nie uda się sprzedać, zakładając że powiat i miasto działałyby wspólnie i miałyby szansę na uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych w granicach 85-90%, obiekt mógłby zostać zagospodarowany na: zakład opiekuńczo-leczniczy, oddział geriatryczny, dom spokojnej starości i mieszkania chronione dla seniorów. Powstałoby kompleksowe centrum senioralne.

Czy centrum paintballowe to na pewno dobry pomysł, w starych opuszczonych dziesięć lat temu murach, gdzie tynki sypią się na głowę? – Co chwila pojawiają się nowe pomysły na zagospodarowanie. Każdy ma inną wizję. Jednak od planów do realizacji daleka droga – mówi Marek Pawłowski, wicestarosta powiatu starachowickiego. – Trzeba zadać sobie pytanie: czy paintball byłby na pewno dobry pod względami bezpieczeństwa w murach starego szpitala? Tak jak mówię pomysły są różne, ale z realizacją różnie bywa.

2 odpowiedzi na “Co zrobić ze starym szpitalem? Zobacz nowe propozycje!

  1. Cała prawda co tu dodać jak Pan M M będzie pozorował konsultacje a wręcz ignorował naszą społeczność to pozostanie przy absurdalnych obietnicach i zmarnowanych bezpowrotnie szansach i środkach finansowych.AMEN!!!!!!!!

  2. Prezydent jest za paintballem. Jakoś się nie dziwię. Prezydent forsuje też rewitalizację zalewu Lubianka, ścieżki rowerowe
    wokół bagien(były staw w Starachowicach Zach.) Tylko bidulek nie ma co już sprzedać. Trzeba kasy na wkład własny żeby dostać dotację. Najgorsze jest jednak to, że utrzymanie kładek,mostków i pomościków, nie mówiąc o światełkach, pływadełkach i innych młodocianych zachciankach,kosztuje ogromne pieniądze. I tu jest właśnie miejsce dla mieszkańców Starachowic. Wy drodzy współmieszkańcy za to zapłacicie. Ja też. Podniosą nam podatki od nieruchomości, ceny wody, kanalizacji,wywozu śmieci itp . W zamian dadzą nam kładkę nad stawem, pomost nad Lubianką, no może nowy parking też. Należy zadać sobie proste pytanie, czy my mieszkańcy skorzystamy z tych pseudo inwestycji, czy warte to jest milionowych pożyczek które musimy spłacać? Wstyd Panie Materek, żeby miasto tak małe jak Starachowice korkowało się jak metropolia. I niech Pan nie myśli ,że jestem pana adwersarzem politycznym. Ta głupota ekonomiczna dotyczy też poprzednich władz,Pana Kwietnia i Pana Wojciecha B.,oczywiście też.. Pan ma jeszcze czas, Mam nadzieję ,że uda się Panu przestać zadłużać miasto,tylko spłacić kredyty , wybudować i wyremontować drogi, uczynić miasto przyjazne, a nie wrogie dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.