Chcą połączyć ZEC z MZK. Czy to dobry pomysł?

flash Gorące tematy Starachowice

Dzięki tak wysokiej dotacji Gmina nie tylko będzie mogła wymienić stary, zużyty tabor na nowoczesne i ekologiczne autobusy ale także zmodernizować warsztat i myjnię MZK, przebudować place dworcowe w Starachowicach Wschodnich i Zachodnich, wymienić kilkadziesiąt wiat przystankowych, a także zainwestować w infrastrukturę drogową. Wybudowana zostałaby nowa ulica Moniuszki na odcinku od ul. Kieleckiej do ul. Nowowiejskiej, połączenie ul. Batalionów Chłopskich z ul. Iglastą, Pasaż Staffa, inwestycje od wielu lat oczekiwane przez starachowiczan.

 

– Warunkiem koniecznym, aby środki unijne mogły trafić do naszego miasta, jest dobra kondycja finansowa spółki do której pośrednio miałoby trafić uzyskane dofinansowanie. – informuje Prezydent Miasta Marek Materek – Miejski Zakład Komunikacyjny obecnie jest w dużo lepszej kondycji finansowej niż był na początku kadencji. Pozbyliśmy się krótkoterminowych zobowiązań. Na bieżąco spłacane są raty kredytu i inne płatności. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starachowice zabezpieczone zostały środki na utrzymanie komunikacji miejskiej. MZK jest podmiotem wewnętrznym Gminy Starachowice i ma zapewnioną możliwość świadczenia usług przewozu pasażerów do 2026 roku.

Problemem, który blokuje możliwość przekazania nowych autobusów zakupionych ze środków UE jest strata z lat ubiegłych, która powoduje, że firma, w myśl unijnych przepisów, uznawana jest za przedsiębiorstwo będące w trudnej sytuacji ekonomicznej.
– Znaleźliśmy sposób by nie stracić możliwości pozyskania dla Gminy rekordowego dofinansowania, sposobem tym jest połączenie spółek MZK i ZEC poprzez przejęcie MZK przez ZEC. – mówi prezydent. – Korzyści tego połączenia jest wiele. Zamiast dwóch prezesów – jeden. Zamiast dwóch rad nadzorczych – jedna. Zamiast dwóch sekretariatów – jeden. Zamiast pogotowia ciepłowniczego i dyspozytorni – dyżurny obsługujący obydwa podmioty. Zamiast dwóch głównych księgowych – jeden. Itd. Czy ZEC finansowałby komunikację miejską? NIE. Nie pozwalają na to przepisy. ZEC po połączeniu nadal będzie kontrolowany przez Urząd Regulacji Energetyki natomiast MZK jest pod kontrolą biegłego rewidenta.

 

Dla Mieszkańców Starachowic takie rozwiązanie to nowość. Dla Mieszkańców Stalowej Woli czy Krosna to już normalność. W przypadku Stalowej Woli w wyniku przekształcenia firm komunalnych pod jednym szyldem Miejskiego Zakładu Komunalnego znalazły się: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Zakład Komunikacji Miejskiej, Stalowolska Strefa Gospodarcza, Zakład Transportu, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, Oczyszczalnia Ścieków.

 

Konsolidacja spółek i sięgnięcie po blisko 27 milionów złotych z funduszy unijnych to szansa na rozwój dla naszego miasta, szansa która drugi raz już się nie powtórzy.

 

– Uchwałę intencyjną dotyczącą spółek mamy przygotowaną. Wniosek o dofinansowanie także jest gotowy – informuje Prezydent Marek Materek.

– By uzyskać dofinansowanie nasza spółka, która będzie beneficjentem tych środków musi spełniać pewne wymogi. Takie wymogi spełniać będzie ZEC po przejęciu poprzez włączenie MZK. Nad tematem pochylą się teraz radni Rady Miejskiej. Jestem w pełni przekonany, że wspólnie zawalczymy o ogromne środki zewnętrzne dla naszego miasta. Otoczenie dworców w Starachowicach, stare dymiące autobusy, sypiące się wiaty przystankowe – przynoszą wstyd naszemu miastu. Niedługo możemy to zmienić dzięki środkom zewnętrznym. Do tego potrzeba odwagi i determinacji. Mam nadzieję, że radni Rady Miejskiej wesprą nas w tych staraniach i wspólnie będziemy mogli się w kolejnych latach cieszyć z efektów naszej pracy.

 

Stanowiska prezesów miejskich spółek w sprawie planowanej konsolidacji. 

Rafał Kupisz, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego:

Przyjmując zgodne działanie wspólnika tj. Gminy Starachowice oraz zarządów łączących się spółek – cała procedura połączeniowa od początku do końca jest zgodna z obecnym prawem. Z punktu widzenia MZK Sp. z o.o. posiada ona dużo elementów pozytywnych – wystarczy wspomnieć, że umożliwi ona skorzystanie przez MZK z nowych planowanych inwestycji Gminy Starachowice w tym: zakup 10 nowoczesnych autobusów, modernizacja centrum dyspozytorskiego połączonego poprzez nowe mobilne technologie z pasażerami, wybudowanie warsztatu oraz ekologicznej myjni autobusów, przygotowanie i oddanie do użytkowania nowej infrastruktury drogowej. Uważam, że przedmiotowa fuzja pozwoli na pozyskanie środków unijnych, które przyniosą wiele pozytywów również albo przede wszystkim dla mieszkańców Starachowic w postaci nowych inwestycji: drogowych, parkingowych, przystankowych i pieszo-rowerowych oraz przyczyni się do podniesienia standardu komunikacji miejskiej. Należy podkreślić że wszystkie ww. elementy zostaną zrealizowane beż konieczności zaangażowania finansowego przez ZEC.

Marcin Pocheć, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej:

Rozpatrując połączenie z punktu widzenia Prawa Handlowego, planowana procedura nie budzi zastrzeżeń, przyjmując zgodne współdziałanie wspólnika oraz zarządów łączących się spółek. Skutki planowanej konsolidacji nie niosą ze sobą zagrożeń ekonomiczno-finansowych dla przedsiębiorstwa utworzonego po połączeniu Zakładu Energetyki Cieplnej oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Z punktu widzenia odbiorcy ciepła z ZEC najistotniejszą rzeczą jest fakt iż nie ma możliwości prawnych by nawet 1 złotówka, pochodząca ze sprzedaży ciepła była przeznaczona na wsparcie innej, niż działalność ciepłownicza. Jest to istotnym elementem zapisów koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.

źródło:

Autor: Iwona Ogrodowska
rzecznikprasowy@starachowice.eu

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.