Brody. Gdzie interweniować w razie śniegu?

Brody flash

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach prowadził będzie akcje na terenie sołectw: Bór Kunowski, Staw Kunowski, Rudnik, Krynki oraz południowa część Brodów tj.:ul. Apteczna, Lipowa, Zielna, St. Staszica, Parkowa, Leszczynowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Nadrzeczna i ul. Akacjowa. Zgłoszenia  należy kierować pod nr telefonu 41 271 13 77   lub 796 771 272.

Zgłoszenia będą również przyjmowane w UG Brody  tel.  41 271 12 05 w godz. pracy urzędu.

W sprawach utrzymania dróg powiatowych zgłoszenia należy kierować pod numer 41 273 02 27 lub 41 273 02 20, a dróg krajowych pod numer 41 273 32 58.

Obowiązkiem właściciela posesji jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu lub  innych zanieczyszczeń  z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

e

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.