Bez pomocy ani rusz

Brody flash

Prawie 600 osób (444 rodziny) skorzystało w ub. roku z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Udzielono im finansowego wsparcia na niemal 1,2 mln zł. W gm. Brody pozostaje wciąż wiele rodzin, które nie radzi sobie w pokonywaniu trudów dnia codziennego.

Statystyki nie napawają optymizmem, choć z roku na rok, sytuacja rodzin w gminie Brody się poprawia. Jak poinformowała Maryna Kutera, kierownik GOPS w Brodach, w 2017 roku z pomocy finansowej miejscowego ośrodka wsparcia skorzystało 596 osób na łączną kwotę 1.193,043 zł. Połowę tej kwoty stanowiły zasiłki stałe (556 tys zł), które pobierają podopieczni GOPS, 169 tys. zł wypłacono w ramach zasiłków okresowych; 275 tys. zł stanowiła odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej; niemałą kwotę, bo 114 tys zł przeznaczono na zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywienia”.

Wśród najczęstszych przyczyn udzielonej pomocy wskazuje się na bezrobocie – 202 rodzin korzystało z pomocy opieki z tego powodu; 164 rodzin dotknięte jest problemem niepełnosprawności, 90 – długotrwałą lub ciężką chorobą.

Procentowo największy udział względem ogół społeczności lokalnej stanowią rodziny korzystające z opieki zamieszkałe na terenie sołectwa  Bór Kunowski (10,7 proc.) oraz Jabłonna i Lipie (po 7,2 proc.). Najmniej rodzin korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka jest w Stykowie (2 proc.) oraz Adamowie (2,6 proc.) i Budach Brodzkich (2,8 proc.).

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.