Aport dla STBS a mieszkanie+

flash Starachowice

Gmina Starachowice wniosła do miejskiej spółki STBS niepieniężny aport w postaci działki przy ul. M. Piłsudskiego w Starachowicach. Szacowana na ok. 1,7 mln zł nieruchomość ma podnieść kapitał zakładowy spółki, która wspólnie z miastem planuje budowę lokali mieszkalnych na wynajem w oparciu o rządowy program Mieszkanie+.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, „STBS posiada aktualnie bardzo dobrą kondycję finansowa i wysoki rating, co pozwala na podejmowanie działań inwestycyjnych zmierzających do zwiększenia ilości wynajmowanych lokali mieszkalnych. STBS nie ma własnych gruntów, przystępując więc do realizacji inwestycji musi posiadać wkład własny. Niezależnie od formy realizacji programu Mieszkanie+ podstawowym kryterium niezbędnym do wzięcia w nim udziału jest posiadanie gruntu pod budowę.

Wartość budowy ok. 48 lokali mieszkalnych na wynajem o czynszu regulowanym szacowana jest na ok. 8 mln zł.

Przekazanie majątku gminy w formie aportu do STBS, przyczyni się do podwyższenia kapitałów spółki co jest niezbędne do aplikowania o dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie+.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.