525 młodych mężczyzn stanie przed wojskową komisją lekarską

flash Starachowice

26 lutego br. rusza w naszym powiecie kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 22 marca br. Obowiązek stawienia się przed komisją lekarską dotyczy 525 osób, głównie mężczyzn urodzonych w 1999 roku.

Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Ma ona na celu zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Likwidacja zasadniczej służby wojskowej nie zniosła obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się, podobnie jak wcześniej, grozi grzywna lub ograniczenie wolności.
Tegoroczna kwalifikacja obejmie mężczyzn urodzonych w 1999 roku, a także w latach 1994-98, jeśli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a to oznacza że nie stawili się dotąd przed Powiatową Komisją Lekarską albo z uwagi na stan swojego zdrowia zostali uznani za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby  wojskowej (jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej).
Przed komisję mogą wzywane być także kobiety urodzone między 1994 a 1999 r., posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także te które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.
Termin kwalifikacji ustalany jest w rozporządzeniu szefów MON i MSWiA. Przeprowadzają ją wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie. Zarządzeniem Nr 144/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia  29 grudnia 2017r.  powołana została Powiatowa Komisja Lekarska w Starachowicach, która będzie prowadziła kwalifikację w budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, w dni robocze od godz. 9.00. W jej skład wejdą: lek. med. Renata Szczecińska-Harton – specjalista chirurg (przewodnicząca), Andrzej Kostrzewa (sekretarz), Dorota Chwaścińska (średni personel medyczny).
Zgodnie z planem przeprowadzenia kwalifikacji, w pierwszej kolejności zgłaszać się będą osoby ze Starachowic, a następnie z gmin: Wąchock, Brody, Mirzec i Pawłów.
W czasie jej trwania każda z osób podlegająca kwalifikacji będzie mogła zasięgnąć informacji dotyczącej służby wojskowej od przedstawiciela administracji wojskowej.

Źródło: powiat.starachowice.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.