Chęci do pracy są

Praca w czynie społecznym należy dziś do rzadkości. Tym rzadkim wzorem do naśladowania są na pewno mieszkańcy Mirca Malcówki, którzy z własnej inicjatywy zagospodarowali teren po dawnej przepompowni. Podobnych dobrych inicjatyw mnie brakuje w gminie. Prace na działce gminnej po byłej przepompowni obejmowały szereg zabiegów. To nie tylko  zakup żwiru dekoracyjnego, zrębków i ławek. Mieszkańcy […]

Czytaj dalej

Powrót do szkolnych lat

Szkolne korytarze, ławki i tablice, a przede wszystkim koleżanki oraz koledzy z jednej klasy, a może nawet ze wspólnej ławki. Wszystko to mogli sobie przypomnieć absolwenci Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym, którzy spotkali się po raz pierwszy we wspólnym gronie po 41 latach. Wychowankowie J. Dąbrowskiej oraz H. Lisickiej, którzy szkołę ukończyli […]

Czytaj dalej

Doceniony trud nauki

Koniec roku szkolnego i początek wakacji to doskonały czas na podsumowanie osiągnięć uczniów. W gminie Mirzec nie brakuje takich, którzy zasłużyli na laury i nagrody. Lista tych, którzy zasługują na uznanie i wyróżnienie za rzetelną naukę w roku szkolnym 2017/18 jest długa. Włodarze gminy Mirzec docenili i nagrodzili najlepszych uczniów w konkursach na szczeblu międzyszkolnym. […]

Czytaj dalej

Znamy wyniki tegorocznego egzaminu w gimnazjach!

Zobacz jak poradzili sobie uczniowie w naszych gminach! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała wyniki egzaminów gimnazjalnych, do których w kwietniu br. przystępowali uczniowie gimnazjów. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego, historii i WOS, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych. Prezentujemy wyniki z powiatów oraz z gmin. język polski gmina – średni wynik w […]

Czytaj dalej

Sołeckie inicjatywy. Umowy podpisane

Podpisane zostały już umowy z przedstawicielami grup inicjatywnych mieszkańców gminy na realizację zadań publicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej 2018 roku. Program ten ułatwia realizację potrzebnych dla wsi działań lub inwestycji przy udziale finansowym gminy (do 70 proc. kosztów projektu, nie więcej niż 10 tys. zł). Po stronie mieszkańców może być wkład finansowy, a także rzeczowy […]

Czytaj dalej

Nasze kulturalne dziedzictwo

Sukcesem zakończył się udział reprezentantów gminy Mirzec w 18. edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w Kielcach. Zdrowe, regionalne, i tradycyjne wyroby prezentowali Sławomir Surdy właściciel Gospodarstwa Pasiecznego „Mirsa” z Mirca oraz panie z Osińskiego Stowarzyszenia Pasjonatów Arcydzieła „Kuźnia Arcydzieł”. S. Surdy częstował miodem ze swojej pasieki. Jego miód wielokwiatowy „Mirsa” zajął pierwsze […]

Czytaj dalej

Gminne zabytki na plakatach

Prace uczestników I Gminnego Pleneru Malarskiego w Mircu zostaną wystawione w Urzędzie Gminy w Mircu oraz wydrukowane w formie kartek pocztowych promujących gminę. Tego typu plener malarski w Mircu odbył się po raz pierwszy. Zorganizowały go Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec” i Szkoła Podstawowa w Mircu na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W dwudniowych zajęciach […]

Czytaj dalej

Szkoła kluczem do samorządności

Stypendia dla najlepszych uczniów, rozstrzygnięcie konkursu i widowisko patriotyczne – tak społeczność szkoły Podstawowej w Małyszynie uczciła Dzień Samorządu Terytorialnego. Uroczystość z udziałem władz gminy Mirzec, nauczycieli, uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Małyszynie była okazją do wręczenia nagród pieniężnych dla najlepszych. W gronie stypendystów znaleźli się uczniowie, którzy za pierwsze półrocze nauki mieli średnią […]

Czytaj dalej