500 zł za psie kupy

  Obowiązki właścicieli zwierząt domowych zostały ściśle określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Starachowic – przypomina Waldemar Jakubowski, komendant Straży Miejskiej w Starachowicach. – Właściciele psów są zobowiązani m.in. do bezzwłocznego usuwania odchodów zwierząt z miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. Nieczystości można umieszczać w oznakowanych pojemnikach, których w ostatnim okresie sporo przybyło […]

Czytaj dalej