Inwestycja w firmę, inwestycją w środowisko

Biznes

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020 to odpowiedź na realne i potwierdzone przez mieszkańców potrzeby naszego regionu. Dokument zawiera pożądane kierunki rozwoju, określone w unijnych, krajowych i regionalnych strategiach miast i gmin. Jego głównym celem jest nie tylko rozwój gospodarczy województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne a także wzrost poziomu kapitału społecznego. Za sprawą unijnych pieniędzy, które trafiają bezpośrednio do potrzebujących podmiotów na konkretne inwestycje zmienia się wizerunek naszych małych ojczyzn. To nie tylko inwestycja w estetykę obiektów użyteczności publicznej, ale także wymierne korzyści finansowe, jakie można uzyskać za sprawą nowoczesnych rozwiązań i technologii. Doskonałym tego przykładem są realizowane na terenie województwa inwestycje zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Jednym z nich jest „Podniesienie poziomu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Józef Duda Zakład Remontowo-Budowlany” to projekt na realizację którego skarżyski przedsiębiorca otrzymał 344.828,25 zł (całkowity koszt inwestycji to 695.271,03 zł). Inwestycja diametralnie odmieni oblicze rodzinnej firmy, która specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami oraz wykonuje wszelkie prace remontowo-budowlane.

– Prace rozpoczęliśmy w sierpniu br. Prowadzone są one na trzech budynkach: w budynku głównym biurowo-administracyjnym, w budynku gospodarczym, dzięki któremu będziemy mogli poszerzyć działalność oraz pomieszczeniach garażowych, które planujemy przeznaczyć na warsztat. Przedsięwzięcie obejmuje docieplenie budynków, wymianę okien i drzwi, docieplenie stropów, wymianę pokryć dachowych, likwidację pieców węglowych, które zastąpi instalacja gazowa – wylicza Józef Duda.

– To także inwestycja w odnawialne źródła energii – zamontowanych zostanie 39 sztuk paneli fotowoltaicznych na potrzeby warsztat, który czerpie bardzo dużo energii – dodaje syn Dariusz Duda. – Dzięki temu na pewno zmniejszy się zużycie opału a co za tym idzie będą mniejsze koszty z tytułu ogrzewania. Poprawi się nie tylko estetyka budynków, w których prowadzimy firmę, ale przełoży się to również na ochronę środowiska poprzez instalację gazową.

EWAN

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.