Są pieniądze na stypendia i ciekawe projekty edukacyjne

Fundusze unijne

 Obok wielu gałęzi, które wspiera Unia Europejska, nie brakuje również oświaty. O tym, jak ważne jest inwestowanie w edukację, nikogo szczególnie nie trzeba przekonywać. Odpowiednio zmotywowani uczniowie i doposażone szkoły z nowymi możliwościami to obecnie klucz do sukcesu.

 W województwie świętokrzyskim w minionych latach najpopularniejszą formą wsparcia okazały się być stypendia naukowe przyznawane za wybitne wyniki w nauce. W latach 2007-2013, czyli w poprzednim unijnym rozdaniu, program stypendialny był współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecnie pieniądze na stypendia pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020. Co ciekawe, w nowym stypendialnym rozdaniu, do którego składanie wniosków zakończyło się właśnie w połowie grudnia, rozszerzono listę uczniów, do których będzie mogło trafić takie właśnie wsparcie. O stypendia mogli starać się również uczniowie szkół zawodowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Projekt ma na celu nie tylko wyróżnianie wybitnych jednostek pod względem wyników w nauce (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), ale również wyrównywanie szans edukacyjnych osób, które napotykają na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.

– Co roku planujemy przeznaczać na stypendia około 2 mln zł. Każdy z uczniów będzie otrzymywał 370 zł przez 10 miesięcy. Kwota ta przyczyni się do poprawy warunków edukacyjnych. Poprzednim programem objęliśmy 1500 uczniów z terenu całego województwa – mówi Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Kasa na rozwój

Aby dana osoba mogła otrzymać stypendium, musi być uczniem co najmniej II klasy szkoły zawodowej z terenu województwa świętokrzyskiego, dochód na członka jego rodziny nie może być wyższy niż 1 348 zł brutto lub 1 528 zł w przypadku rodziny, w której jest osoba niepełnosprawna. Kolejny warunek to średnia ocen z 3 przedmiotów na poziomie minimum 4 lub 4,3 w przypadku techników. Stypendysta nie może pobierać innego stypendium ze środków unijnych.

Do wniosku trzeba było dołączyć indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia, opracowany przez jego opiekuna. Doświadczenie płynące z poprzednich edycji programu stypendialnego pokazuje, że zastrzyk finansowany, jaki otrzymują uczniowie, przeznaczany jest głównie na sprawy związane z edukacją, np. na zakup komputerów, programów lub nawet realizację edukacyjnych projektów.

Nowy start

Nowe unijne rozdanie to również konkursy dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i zawodowych na realizację programów edukacyjnych. Ważne jest to, że w rozstrzygniętym w tym roku konkursie wzięło udział wiele szkół zawodowych. Ostatecznie wybrano 15 najciekawszych projektów. Jednym z głównych zadań programu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pieniądze otrzymał już m.in. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, który realizuje projekt „Szkoła zawodowa to gwarancja sukcesu” dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

– Wystartowaliśmy z nowym rokiem szkolnym. Zapewniamy naszym, minimum 150, uczniom zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, matematyki oraz warsztaty zawodowe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Oczywiście mamy również kursy, m.in. wizażu czy prawa jazdy kat. B – opowiada dyrektor Beata Jakubowska. To jednak nie wszystko, bo szkoła wzbogaci się również o nowoczesną pracownię informatyczną oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia teoretycznego i praktycznego. Nie zabraknie również płatnych staży zawodowych.

Praktyczna nauka

Staże cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży. Można było się o tym przekonać podczas kolejnego projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa, nowoczesny region? realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tu szczególny nacisk kładziono na praktyczne ujęcie tematu. – Praktyki odbywały się przez cztery tygodnie tegorocznych wakacji w prywatnym zakładzie. Uczyliśmy się np. zakładania alarmów i instalacji elektrycznej, m.in. służącej do oświetlenia garażu – opowiada Łukasz Górecki, uczeń III klasy o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. – Liczył się kontakt zarówno z pracodawcą, jak i klientami. To takie sprawdzenie siebie w naszym zawodzie. Ważne było też to, że były to płatne praktyki, na których zarobiłem 1 400 zł – mówi Aleksander Tysiąc, uczeń II klasy TUiSEO.

Klasa o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, która od czterech lat działa w ZSP nr 1, powstała w całości dzięki dotacji z unijnych pieniędzy i była drugą o takim profilu w Polsce.

Wojciech Purtak

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.