Rewitalizacja przywraca życie społeczne w gminach

Fundusze unijne

Zdegradowane, zapomniane, na marginesie życia, pozostawione samym sobie miejsca. Jak tu tchnąć w nie ducha? Przywrócić do dawnej świetności? Stare budynki, lokalne drogi, placówki kultury, obiekty użyteczności publicznej. Ważną częścią rozwoju naszych miast i gmin staje się rewitalizacja.

 

To szansa na ożywienie tego, co zapomniane. To szansa na powrót do dawnej świetności dla zdegradowanych obiektów i całych obszarów miast i gmin. By tchnąć w nie nowe życie, potrzebny jest nie tylko pomysł, ale przede wszystkim nakłady finansowe, które pozwolą stworzyć na nowo dla lokalnej społeczności miejsca znajdujące się dotychczas

w stanie kryzysu.

Zmiana nie do poznania

Unijne fundusze pomagają ziemi świętokrzyskiej zmieniać się. Czego dowodzi przykład już zrewitalizowanych miast i gmin. Zupełnie nowa przestrzeń publiczna powstała na płycie starachowickiego rynku, który w ramach rewitalizacji został odnowiony wraz z przyległymi uliczkami: Wysoką, Niską, Krótką, Kościelną, Iłżecką, Krętą i Rzemieślniczą. W sumie ponad 2,5 ha powierzchni, która zmieniła się nie do poznania.

– Taki projekt to nie tylko promocja dla Starachowic, ale podniesienie ich ogólnej atrakcyjności. To również rozwój zrównoważonej turystyki, ogólny rozwój społeczno-gospodarczy oraz zwiększenie popularności tego miejsca wśród mieszkańców miasta – chwalili inwestycję ówcześni włodarze.

Podobny przykład idzie z Wąchocka, który przestał być już kojarzony wyłącznie ze stolicą humoru. Zarówno jego mieszkańcy, jak i osoby przyjezdne widzą tu okazały zbiornik wodny z przepięknie zagospodarowanym terenem wokół, odnowione budynki, nowe nawierzchnie, nowoczesny kompleks sportowy (boiska do gry, kort tenisowy, siłownia napowietrzna), skate park i plac zabaw. Wszystko to sprawia, że mieszkańcy Wąchocka nie mogą narzekać na brak możliwości rekreacji i uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

W nowym duchu, ale w nawiązaniu do historii i tradycji u stóp Świętego Krzyża powstało Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi, stanowiące doskonałe miejsce do prowadzenia warsztatów i edukacji. Te inwestycje udało się sfinansować z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013. Teraz są już dostępne kolejne środki na następne lata. Przed włodarzami gmin stoją też nowe wyzwania urbanistyczne i planistyczne w zakresie rewitalizacji.

Projekty prowadzone są na szczeblu krajowym i regionalnym. Rewitalizacja jest jednym ze sztandarowych działań rządu na najbliższe lata, więc nie powinno zabraknąć funduszy na potrzebne inwestycje. Działania w ramach rewitalizacji mogą wpływać na poprawę procesów klimatycznych. Do tej grupy projektów można zaliczyć np. wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne czy termomodernizację. Inwestycje mogą dotyczyć pojedynczych obiektów, całych osiedli, przestrzeni publicznej, parków i dróg. Są to również inwestycje społeczne, bo zdegradowane tereny czy dzielnice miast w wyniku rewitalizacji zyskają nowe funkcje i lepiej posłużą lokalnej społeczności. Natomiast dzięki rewitalizacji zabytkowych obiektów można będzie poprawić działalność w sferze kultury.

Nowe rozdanie – nowe możliwości

Celem rewitalizacji finansowanej z Funduszy Europejskich jest wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych. O dofinansowanie na ten cel mogą wnioskować jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty działające w jego imieniu. To również szansa dla przedsiębiorstw, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji rządowej i instytucji kultury.

Przewidziano wsparcie z przeznaczeniem na przebudowy i adaptacje zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia im dawnych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, a także nadania nowych. Inwestycje muszą wspierać integrację społeczną, przyczyniać się do zmniejszenia ubóstwa oraz prowadzić do zwiększenia zatrudnienia.

Dotację uzyskają m.in. projekty przyczyniające się do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej. Dotyczą one często m.in.: infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Oni widzą szanse

W czerwcu tego roku zarząd województwa zatwierdził listę projektów rewitalizacyjnych rekomendowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na liście tej znalazła się gmina Pawłów, która już od jakiegoś czasu przygotowuje się do kompleksowej rewitalizacji swoich terenów.

– Najpierw stworzyliśmy Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) i przedstawiliśmy mieszkańcom do zaopiniowania. Ujęcie danej inwestycji w LPR daje szansę na wyższe dofinansowanie. Generalnie wiemy, co chcemy zrobić i w jakim kierunku mamy zamiar iść. Dotacje otwierają nam furtkę i przyspieszają zmiany – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

By sięgać po fundusze unijne i stworzyć sobie większe możliwości, Lokalny Program Rewitalizacji powstał też w Nowej Słupi.

– Program dotyczy bardzo szerokiego spektrum spraw, począwszy od kultury, przez zadania społeczne, po infrastrukturę – mówi Andrzej Gąsior, wójt gminy Nowa Słupia. – By zachować spójność podejmowanych działań, powstała też strategia rozwoju gminy oraz strategia społeczna. Spójność tych dokumentów gwarantuje kompleksowy, zbieżny na wszystkich polach rozwój gminy. Zadaniem priorytetowym jest rozwój turystyki, tak by Nowa Słupia pod Świętym Krzyżem była turystyczną atrakcją regionu świętokrzyskiego.

Ewelina Jamka

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.