Nowe umiejętności i nowy zawód  szansą na lepszy start

Fundusze unijne

Fundusze unijne umożliwiają udział w darmowych szkoleniach pozwalających na zdobycie zawodu i doskonalenie kwalifikacji.

W województwie świętokrzyskim bezrobocie spada i jest najniższe od 16 lat. Jego poziom utrzymuje się jednak w granicach 13 procent. Pracodawcy poszukują na ogół osób po-siadających konkretne, często dość rzadkie umiejętności. Dlatego osoby pozostające bez pracy są zachęcane do podnoszenia swoich kwalifikacji przez udział w różnych kursach  i szkoleniach, które najczęściej kończą się stażem, a w wielu przypadkach zatrudnieniem.

Atrakcyjną formą aktywizacji zawodowej jest uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Solidny zastrzyk finansowy daje wówczas szansę na realizację swojego pomysłu na biznes, a w przyszłości zatrudniania pracowników.

Nowe zawody

Właśnie została ogłoszona lista projektów, jakie będą realizowane  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ), a które dotyczą aktywizacji zawodowej i szkoleń dla osób po 29 roku życia. W listopadzie wystartowały już lub w najbliższych dniach ruszą nabory uczestników. Oferta jest bardzo bogata  i wszyscy chętni spełniający określone wymagania na pewno będą mieli w czym wybierać.

– Zdecydowaliśmy się na kontynuację wsparcia dla osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa święto-krzyskiego znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Zainteresowanie zaproponowanym wsparciem w pierwszej edycji projektu było bardzo duże – informuje Elżbieta Nowacki z kieleckiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który z dobrym skutkiem przeprowadzał szkolenia zawodowe. Teraz będą to m. in. kursy obsługi koparko-ładowarki, spawalni-czy, szkolenia w zakresie sporządzania i ekspedycji potraw i napojów oraz – coraz bardziej popularne – dotyczące wykonywania czynności opiekuńczych  i pielęgnacyjnych wobec osób niepełnosprawnych, starszych i chorych.

W zakończonej niedawno pierwszej edycji tego projektu wzięło udział 134 uczestników. Największym za-interesowaniem cieszyły się kursy pozwalające zdobyć uprawnienia: operatora wózków jezdniowych, koparko-ładowarek oraz kursy spawalnicze (spawanie metodą MAG  i TIG + kurs ręcznego cięcia plazmowego), a także elektryka.

Wśród innych projektów, które znalazły się na liście do realizacji, jest m.in. ten przygotowany przez kielecką Fundację Challenge Europe. Już niebawem rozpocznie ona szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji zawodowych w różnych poszukiwanych zawodach. Szkolenie obejmuje kurs księgowości I stopnia, po którym uczestnik może podjąć pracę w rachunkowości. Przewidziano też kurs dla organizatorów ruchu turystycznego czy dla telemarketerów. Właśnie w tym ostatnim z wy-mienionych zawodów od pewnego czasu pojawia się wiele ofert pracy.

Kursy w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku

W styczniu 2017 roku za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ruszy nabór uczestników do projektu „Nowa praca, nowe możliwości” Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Program skierowany jest m.in. do osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia.

– Tematyka szkoleń i kursów została opracowana przez nas na podstawie diagnozy potrzeb i rozmów z osobami bezrobotnymi. Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. ze szkoleń dla opera-torów wózków jezdniowych, kursów marketingu (w tym e-marketingu)  i sprzedaży usług hotelowo-turystycznych. Będą też szkolenia dla recepcjonistów hotelowych z obsługą kas fiskalnych i terminali kart płatniczych oraz z elementami baristyki dla kelnerów – informuje Barbara Kulbicka  z Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. – Szkolenia za-kończą się skierowaniem na staż, który będzie trwał pół roku. Mamy nadzieję, że dla większości uczestników zakończy się on zatrudnieniem – dodaje pani Barbara.

Wszystkie informacje dotyczące podobnych projektów i kursów zawodowych można znaleźć na stronie internetowej www.rpows.wup.kielce.pl, tam również znajdziemy konkretne wymagania odnośnie naboru do poszczególnych projektów. Warto się pospieszyć, bo w wielu przypadkach ruszyły właśnie poszukiwania chętnych uczestników.

Pomoc doradcza i start w biznesie

Ważną gałęzią aktywizacji zawodowej jest uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Osoby powyżej 30 roku życia, które chciałyby skorzy-stać z takiej możliwości, mogą już zapoznać się z pełną listą realizatorów projektów, która znajduje się na stronie internetowej RPOWŚ oraz na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy: www.wup.kielce.pl. Aby wziąć udział w projekcie, trzeba nawiązać bezpośredni kontakt z wybranym realizatorem, a ich spis i dane kontaktowe znajdują się na opublikowanej liście. Realizatorzy sprawdzą, czy osoba ubiegająca się o udział spełnia warunki określone w pro-gramie i konkretnym projekcie. Po-moc, jaką otrzymają zakwalifikowani uczestnicy, to wszechstronna opieka doradcza dla rozpoczynających własną działalność połączona z dotacją finansową na start oraz wsparciem pomostowym przez pierwszy okres funkcjonowania nowej firmy.

WOJCIECH PURTAK

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.