Będzie łatwiej odnaleźć się w internetowej sieci

Fundusze unijne

Ostatnie lata to czas wielkiego zainteresowania nowymi technologiami i wykorzystywania ich wszędzie na świecie tak, by w jak największym stopniu ułatwiały nam życie. Cyfrowe zmiany zachodzą wokół nas – we wsi, w gminie, w powiecie. W regionie świętokrzyskim na ten cel przeznaczono w ostatnich latach 145 mln euro z unijnych dotacji. A to dopiero początek, bo są już dostępne kolejne środki na rozwijanie kompetencji cyfrowych, szybki internet i e-usługi dla ludności.

Dziś trudno już sobie wyobrazić życie bez komputera i internetu. Cyfryzacja objęła niemal każdy zakątek województwa, dając ludziom szansę na szybki internet w domu. Były to głównie innowacyjne rozwiązania techniczne  i budowa tzw. społeczeństwa informacyjnego. Pod tym hasłem kryją się m.in. projekty realizowane  w ramach programu e-świętokrzyskie. Jego głównym zadaniem było stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obie-gu dokumentów. Co ważne, realizowało go aż 106 gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego.

Taniej i szybciej

Radosław Lachowski, naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Starostwa Powiatowego w Końskich wylicza korzyści wynikające z programów cyfryzacji. Urzędy zyskały wiele udogodnień: mamy m.in. bezpłatną telefonię pomiędzy podległymi jednostkami, co znaczenie wpłynęło na obniżenie rachunków i wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów, co oznacza lepszy i szybszy kontakt pomiędzy urzędami. Na swoich komputerach mamy ważne dokumenty już w momencie ich opu-blikowania np. przez urząd marszałkowski i nie trzeba czekać aż przyjdą pocztą. Funkcjonuje również profil zaufany dający mieszkańcom możliwość załatwienia szybciej i sprawniej wielu spraw, związanych np. z rejestracją samo-chodu, wymianą prawa jazdy czy dowodu osobistego. Tak jest już  w wielu urzędach, ale docelowo ma być we wszystkich gminach. Z projektu e-świętokrzyskie korzy-stają również szkoły i uczniowie. Urzędy udostępniają im bezpłatny i co ważne szybki internet, który jest niezbędny nie tylko w funkcjonowaniu szkolnej administracji, ale przede wszystkim podczas lekcji. Coraz częściej nauczyciele korzysta-ją w czasie zajęć z technologicznych udogodnień, takich jak np. tablice interaktywne. Nie pisze się po nich kredą, a główną rolę ogrywa w nich właśnie szybkie połączenie z siecią internetową. Cyfrowy rozkwit województwa świętokrzyskiego znacznie przy-spieszył dzięki finansowemu wsparciu projektów ze specjalne-go programu przeznaczonego dla województw z Polski Wschodniej (na lata 2007-2013). To dzięki dotacjom z tego programu w naszym województwie została wybudowana szerokopasmowa sieć światłowodów, która liczy obecnie 1400 km. Oznacza to możliwość korzy-stania z szerokopasmowego internetu dla 90 proc. mieszkańców w Świętokrzyskiem.

Agata Binkowska z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zauważa, że w nowym rozdaniu unijnych pieniędzy z Programu Operacyjne-go Polska Cyfrowa 2014-2020 jest szansa na dokończenie wielu inwestycji i lepsze wykorzystanie istniejącej sieci przez ludzi, urzędy i inne instytucje. Jakich inwestycji jeszcze nam potrzeba? Otóż przedsiębiorcy będący operatorami internetu będą mogli starać się o zbudowanie ostatnich odcinków sieci. Samorządowcy są obecnie na etapie przygotowywania dogodnych warunków, które mogą zachęcić potencjalnych inwestorów.

Harcerze z tabletami

Chorągiew Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego postanowiła zorganizować sieć mobilnych pracowni komputerowych i wystartowała w konkursie na cyfryzację lokalnych społeczności w programie Polska Cyfrowa, by otrzymać na ten cel dotację. Tomasz Rejmer, komendant Chorągwi Kieleckiej ZHP, nie kryje satysfakcji, bo jego organizacja wygrała konkurs i otrzyma prawie  6 mln zł na realizację projektu. Harcerze będą szkolić instruktorów, którzy ruszą w teren, by da-lej rozwijać kompetencje cyfrowe ludności. Zakupią kilkadziesiąt laptopów i tabletów. Stworzą mobilne pracownie internetowe, które działać będą m.in. w szkołach i gminnych placówkach wychowawczych. Z zajęć ma skorzystać nawet 4000 mieszkańców, którzy ciągle potrzebują poszerzenia swoich komputerowych umiejętności, a w wielu przypadkach po prostu nauki i oswojenia się z komputerem i tabletem jako narzędziami do sprawnego funkcjonowania  w społeczeństwie. Dzięki temu będą lepiej sobie radzić na rynku pracy i sprawniej wykorzystywać możliwości kontaktu przez internet z urzędami, do czego podstawy dał już projekt e-świetokrzyskie.

Po unijne dotacje na rozwój kompetencji cyfrowych można sięgać też w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 31 października wystartował nabór projektów, z których będą mogli skorzystać uczniowie szkół zawodowych. Czekają na nich m.in. staże i praktyki zawodowe u pracodawców. Pomyślano również o nauczycielach oraz instruktorach praktycznej nauki zawodu, dla których przeznaczono specjalne szkolenia. Szkoły będą mogły zakupić nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne w procesie kształcenia z wykorzystaniem internetu i do prowadzenia nauki na odległość.

WOJCIECH PURTAK

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.