starachowice
home
RSS

Wizualizacje i plany są, ale co dalej?

 • Napisany przez:
 • 1 Odpowiedź

Co z szumnie zapowiadanym inwestycjami w Starachowicach, których projekty wykonania mieszkańcy mieli okazje oglądać na przedstawianych przez urzędników wizualizacjach? – Czy na pięknych projektach się skończy? Już wiele razy pokazywano, że coś zostanie zrobione, ale piękne plany poszły w kąt. Jak jest teraz? Jaka jest szansa na wykonanie tych inwestycji, na jakim są etapie?…

Targowica Miejska – prawie 2 mln zł w budżecie

Na początku września ogłoszono przetarg na przebudowę placu targowego w Starachowicach. Na targowicy mają zostać wykonane następujące prace: rozbiórka budynków magazynowych sprzętu porządkowego placu targowego, demontaż kiosków handlowych, stołów handlowych, rozbiórka ogrodzenia terenu, skucie fundamentów i cokołów ogrodzeń, rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu, demontaż slupów oświetleniowych. Na realizację gmina ma zabezpieczone 1.960.000 zł w tegorocznym budżecie. Obecnie trwa rozstrzyganie przetargu.

Pasternik – dzierżawca sfinansuje

Gmina wystąpiła do Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na poszerzenie terenu przeznaczonego pod budowę punktu gastronomicznego przy zalewie „Pasternik”. – Gmina otrzymała zgodę na dzierżawę terenu większego niż 500 m. Gmina chce wydzierżawić działki tak by dzierżawca mógł je zagospodarować. Finansowanie będzie leżało po stronie dzierżawcy.

Stadion – dalsza perspektywa

Rewitalizacja stadionu miejskiego miałaby kosztować ok. 8 mln zł. Połowę tej kwoty miałoby zapewnić dofinansowanie z zewnątrz. Gmina chciałaby by w Starachowicach powstał miejsko-powiatowy stadion z prawdziwego zdarzenia, dlatego po 2 mln zł mogłyby wyłożyć na ten cel zarówno gmina jak i powiat. To jednak daleka i niepewna perspektywa.

Blok przy ul. Kościelnej – pieniądze w przyszłorocznym budżecie

Pod koniec 2018 r. zostanie powtórzony przetarg ogłoszony na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Kościelnej. Fundusze pozyskane na ten cel z Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z umową, są zabezpieczone. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 r. jest zabezpieczone ponad 6 mln zł. Przysłowiowe „wbicie łopaty”, miałoby nastąpić najpóźniej w 2019 r.

 Pałacyk – czekają na dofinansowanie

Na zakres rzeczowy dotyczący zagospodarowania Pałacyku przewidziano sumę 5,6 mln zł. Dokumentacja dotycząca jest zagospodarowania jest w trakcie opracowania. Została sfinansowana z projektu „Starachowice odnowa” (koszt 179 tys. zł). Po skompletowaniu dokumentacji będzie możliwe ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych, które ruszą na początku 2018 roku. To zadanie znajduje się w jednym wniosku o dofinansowanie, o które gmina stara się w Regionalnym Programie Operacyjnym.

Lubianka – nadzieja w RPO

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wybraną koncepcję zagospodarowania. Koszt prac opiewa na 15,6 mln zł. Gmina wystąpiła z wnioskiem do RPO na lata 2014-2020, który przeszedł pozytywną wstępną ocenę. Gmina może liczyć na 70% dofinansowania.

Zaplanowano m.in. utworzenie dwóch plaż z zadaszonymi miejscami piknikowymi, przebieralniami, miejscem na grilla i ognisko, przystani dla kajaków i rowerów wodnych, punktów gastronomicznych, małej sceny kina letniego, placu zabaw, boiska i siłowni plenerowej. Zaplanowano też budowę ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika. Ma powstać pętla autobusowa oraz parking na 300 aut.

Park Miejski – jest 1,6 mln zł

Został przeprowadzony konkurs architektoniczny, który wygrała eM4. Pracownia Architektoniczna Brataniec. W oparciu o zwycięską koncepcję opracowywany jest projekt budowlany, który ma być gotowy najpóźniej do 30 marca 2018 r. W parku ma zostać uporządkowana zieleń i drzewostany, odtworzone układy komunikacji pieszej i rowerowej, a także mini amfiteatr. Stworzona zostanie mała architektura, kładki, tarasy widokowe, obiekty gastronomii, toalety oraz współczesne instalacje typu monitoring, internet, wodotryski itd. Wniosek uzyskał dofinansowanie prawie 60 proc, to jest ponad 1,6 mln zł. Podpisana została wstępna umowa na dofinansowanie z RPO. Całkowita wartość projektu to prawie 3 mln zł.

Starachowickie Centrum Kultury – czekają na pieniądze

Gmina również na ten projekt złożyła wniosek o dofinansowanie z RPO 2014-2020, który przeszedł pozytywną ocenę formalną. Możliwe jest dofinansowanie 70% kosztów inwestycji, które wynoszą 3,6 mln zł. Wykonane zostałyby prace remontowo-budowlane wewnątrz budynku, remont foyer. Rewitalizacji doczekałby się również ogród przy SCK z fontanną. Wybudowane byłyby schody prowadzące na os. Wzgórze.

Strzelnica sportowa – potrzeba więcej pieniędzy

Ogłoszony został przetarg na modernizację strzelnicy. Gmina wyłoniła najkorzystniejszą ofertę opiewającą na 5,4 mln zł. Gmina zabezpieczyła na ten cel 4 mln zł, w tym 1,5 mln zł dotacji z Ministerstwa Sportu. Prezydent wystąpi do Rady Miejskiej o zwiększenie funduszy w budżecie na ten cel. Jednocześnie czynione są starania o zwiększenie dofinansowania oferowanego przez Ministerstwo Sportu. Prezydent prowadzi również rozmowy z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w zakresie możliwości sfinansowania zakupu części sprzętu do wyposażenia strzelnicy, na kwotę 500 tys. zł.

 

Jak podkreśla Iwona Ogrodowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na każdą inwestycją na którą gmina stara się o dofinansowanie, w budżecie muszą być zabezpieczone pieniądze na wkład własny.

1 komentarz

 1. M Odpowiedz

  Radziłabym redakcji konwertować pliki z jpg do pdf.ten ma słabą jakość gdyż jest w powiększeniu z jpg…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Starachowice

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Najnowsze

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5