starachowice
home
RSS

Dęby trwałe jak pomniki

  • Napisany przez:

Na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka znajdują się cztery pomniki przyrody.…

Na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka znajdują się cztery pomniki przyrody. Są to trzy stare okazałe dęby oraz jeden buk.

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa. Pomnikiem przyrody nazywamy pojedynczy twór przyrody żywej lub nieożywionej wyróżniający się indywidualnymi cechami spośród pozostałych elementów przyrodniczych, które nadają mu wartość: kulturową, historyczną i krajobrazową; (tą formą ochrony obejmuje się również grupy osobliwości przyrodniczych). Najczęściej w ten sposób chroni się stare okazałe drzewa i krzewy, formy geologiczne w postaci: skałek, jarów, głazów narzutowych, jaskiń itp. W zarządzie Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka znajdują się 4 pomniki przyrody są to trzy stare okazałe dęby oraz jeden buk. Wszystkie dęby znajdziemy na terenie gminy Ruda Maleniecka, a buk w gminie Słupia (Konecka).

Na podstawie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka

EKO Serwis

  • 1
  • 2
  • 3

Najnowsze

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5